‘Mensen met lage sociaaleconomische status dubbel getroffen door coronacrisis’

Mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een migratieachtergrond voelden meer van de gevolgen van de coronamaatregelen.
Mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een migratieachtergrond voelden meer van de gevolgen van de coronamaatregelen. Foto Robin Utrecht

Mensen met een lage sociaaleconomische status of een migratieachtergrond, „dubbel getroffen” door de coronacrisis. Ze zijn kwetsbaarder geweest voor een coronabesmetting of ernstig verloop van Covid-19, en ondervonden meer negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. Dat concludeert onderzoeksbureau Pharos op basis van vijftig recente onderzoeken naar de gevolgen van de coronapandemie.

Pharos bekeek onderzoeken over de gevolgen van de maatregelen als thuiswerken, binnen blijven, de sluiting scholen en de sluiting van zorginstellingen tijdens de lockdowns. Thuiswerken bleek voor veel mensen uit de onderzochte groepen geen mogelijkheid. Hun werkzaamheden, waar ze vaker zwart voor betaald kregen, werden grotendeels stilgelegd. Ze werden relatief vaker ontslagen, waardoor ze een inkomen misliepen. Mensen uit de onderzochte groepen wonen vaker met grotere gezinnen in kleinere woningen, wat onder meer zorgde voor een toename van huiselijk geweld. De sluiting van scholen zorgde voor een leerachterstand die 60 procent groter was dan die van kinderen uit gemiddeld- en hoogopgeleide gezinnen.

Pharos vraagt het kabinet om bij een herstelbeleid rekening te houden met deze onevenredigheid. Directeur Patricia Heijdenrijk: „Differentieer bij herstelbeleid naar inkomen en opleiding. Geef voorrang aan hulp en ondersteuning aan degenen die het hardst getroffen zijn door de maatregelen.” Zij hebben volgens Heijdenrijk „meer mensen hulp nodig van onder andere huisartsen, wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg en welzijnsorganisaties”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: 72 reisorganisaties klagen de staat aan vanwege reisadviezen