Bedrijven in verwarring over topvrouwenquotum

Topvrouwen Per 1 januari geldt een vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven. Lang niet elk bedrijf weet dat, blijkt uit SER-research.

Topvrouw van het jaar wil vrouwelijke bestuurders beter zichtbaar maken.
Topvrouw van het jaar wil vrouwelijke bestuurders beter zichtbaar maken. Foto Koen van Weel / ANP

Driekwart van de bedrijven die vanaf komend jaar onder de nieuwe wet vallen voor een gelijkere man-vrouwverhouding aan de top, weet niet wat er precies de consequenties van zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze dinsdag publiceert.

Per 1 januari geldt een vrouwenquotum voor de bestuurlijke top van beursondernemingen. Bij beursgenoteerde bedrijven moet dan minstens een derde van de commissarissen vrouw (of man) zijn. Daarnaast moeten de bedrijven, ook grote vennootschappen die niet beursgenoteerd zijn, aangeven hoe ze hun top en subtop diverser gaan maken, en daarbij een streefcijfer noemen. Betrokken bedrijven moeten over hun plan van aanpak en vorderingen straks rapport uitbrengen aan de SER.

Dit adviesorgaan aan regering en parlement, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en zogeheten kroonleden, heeft alvast laten onderzoeken in hoeverre bedrijven bekend zijn met de nieuwe wetgeving. Acht op de tien weet van de aanstaande wet, blijkt daaruit. Dat vertaalt zich nog niet in actie. De overgrote meerderheid is zich (nog) niet aan het voorbereiden.

Nietigverklaring

Het topvrouwenquotum is het bekendste onderdeel van de nieuwe wet. Ruim een derde van de ondervraagde bedrijven noemde dit desgevraagd. Van het streefcijfer zijn veel minder bedrijven op de hoogte. Dat werd slechts door 4 procent genoemd.

Over het quotum bestaat verwarring. Een kwart van de niet-beursgenoteerde bedrijven denkt dat ook zij eraan moeten voldoen. De SER werkt nu aan een ‘diversiteitsportaal’ waar bedrijven informatie over de nieuwe wet kunnen terugvinden.

Aan het onderzoek van de SER deden 334 ondernemingen mee. Dat is een fractie van de bedrijven waarop de nieuwe wet effect zal hebben. Tegen de honderd beursgenoteerde bedrijven in Nederland moeten straks aan het quotum voldoen, en nog eens vijfduizend ‘grote’ vennootschappen moeten een streefcijfer formuleren, schat de SER.

NRC deed dit voorjaar onderzoek naar topvrouwen in het Nederlandse bedrijsleven. Lees hier het hele dossier: ‘Meer vrouwen aan de top? Dat lukt alleen de bedrijven die ertoe verplicht worden’

Na jaren van vrijblijvendheid kan een te mannelijke top een bedrijf last opleveren

De Eerste Kamer nam vorige week het wetsvoorstel tot een ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ aan. Na jaren van vrijblijvendheid kunnen bedrijven nu afgerekend worden op een te mannelijke bedrijfstop. Voldoet een beursgenoteerde onderneming niet aan het quotum, dan worden benoemingen van nieuwe mannelijke commissarissen nietig verklaard totdat wel een vrouw is benoemd.

Uit de recente Female Board Index, een jaarlijkse publicatie over het aantal vrouwen aan de top van het bedrijfsleven, blijkt dat inmiddels ruim twee derde van de beursgenoteerde bedrijven aan het voorgestelde quotum voldoet.

In raden van bestuur blijft het aantal topvrouwen achter. Voor besturen geldt het quotum echter niet. Beleidsmakers hopen op een vliegwieleffect: zodra er meer vrouwelijke commissarissen zijn, zullen zij ook meer vrouwen tot bestuurder benoemen, is het idee.