Van Agt: Molukkers moeten excuses van koning krijgen

Molukse gemeenschap Oud-premier Dries van Agt noemt het „een schande” hoe Nederland decennialang met de Molukkers is omgegaan.

Oud-premier Dries van Agt: „Als ik het Molukse verhaal beter had gesnapt had het allemaal niet zover hoeven komen.”
Oud-premier Dries van Agt: „Als ik het Molukse verhaal beter had gesnapt had het allemaal niet zover hoeven komen.”

Koning Willem-Alexander zou excuses moeten aanbieden aan de Molukkers in Nederland. Dat zegt oud-premier Dries van Agt in een interview met NRC. Hij noemt het „een schande” hoe Nederland met de Molukkers is omgegaan.

Van Agt refereert onder meer aan de jarenlang slechte huisvesting van de Molukkers in kampen en aan het bruuske ontslag uit het leger van Molukse KNIL-militairen na aankomst in Nederland in 1951. Van Agt: „Wat mij bezighoudt is hoe zuur het voor de Molukkers moet zijn dat zij nog nooit enig teken van medeleven van het Koninklijk Huis hebben vernomen. Helemaal nooit! Terwijl de Koning juist dank zou moeten betuigen voor de trouw die veel Molukkers aan dit land hebben bewezen.”

„Nou goed, excuses zouden natuurlijk het allerbest zijn”, zegt Van Agt ook. „Want de vernedering is na 1951 gewoon verdergegaan.”

Op 7 oktober zou de komst van de Molukkers naar Nederland worden herdacht. Premier Rutte zou daarbij zijn. Wegens kritiek uit de Molukse gemeenschap is de herdenking eerder deze week uitgesteld tot begin volgend jaar.

‘Tijdelijk’ verblijf in Nederland

In 1951 kwamen ruim 12.000 Molukkers naar Nederland. Velen hadden gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Hun verblijf zou tijdelijk zijn, in afwachting van een eigen staat op de Molukken, maar werd blijvend.

In 1977 kaapten jonge Molukkers uit onvrede met hun situatie een trein bij De Punt. De bloedige afloop van de kaping – zes kapers en twee gegijzelden kwamen om bij de bestorming en beschieting van de trein – is Van Agt in de Molukse gemeenschap altijd nagedragen.

Van Agt was destijds minister van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Van Agt zegt nu dat ingrijpen „onontkoombaar” was, maar: „Ik begrijp de achtergrond van de acties beter dan ooit.” Hij zegt zich indertijd niet bewust geweest te zijn van de situatie van de Molukkers. „Als ik het Molukse verhaal beter had gesnapt had het allemaal niet zover hoeven komen.”

„We hadden als overheid bijvoorbeeld het verlies van inkomsten door dat ontslag voor onze eigen rekening kunnen nemen. Dat hadden we zelfs moéten doen.”

Lees ook het interview met Dries van Agt: ‘Aan de Molukkers is groot onrecht bedreven’