Remkes: rol voor andere middenpartijen bij onderhandelingen

Er was, buiten de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie om, geen steun bij andere partijen voor een minderheidskabinet. Omdat bij de vier huidige coalitiepartijen „wel de bereidheid aanwezig is” voor een meerderheidskabinet, moeten deze vier partijen het voortouw nemen bij de onderhandelingen over een mogelijke nieuwe regering. Dat schrijft formateur Johan Remkes in zijn eindverslag.

Op verzoek van D66-leider Sigrid Kaag, en met goedkeuring van de andere drie partijen, kunnen de PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en fractie den Haan betrokken worden bij de inhoudelijke gesprekken. Volgens Remkes zou het gaan om het inbrengen van thema’s of onderdelen van het regeerprogramma en „de ontwikkeling van het financieel/fiscale kader en de bestuurscultuur/ omgangsvormen die vervolgens de grondslag vormen van het regeerakkoord”.

Deze middenpartijen zouden ook inspraak kunnen krijgen in de samenstelling van het kabinet. Remkes schrijft in zijn eindverslag overtuigd te zijn „dat er een breed draagvlak is om op deze wijze een belangrijke bijdrage te leveren aan een nieuwe bestuurscultuur en bestuurlijke vernieuwing”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Remkes: alle vier partijen willen ‘snel’ een ‘beknopt’ regeerakkoord