SLEEPING SIRAYA

Wetenschapsrijm

Ze gold nog net niet helemaal
Als uitgestorven dode taal
Al leek dat zo, een poosje

Er kwam een einde aan die rust
Omdat ze wakker werd gekust
Als ware zij Doornroosje

Of als (voor wie dat prefereert)
Een Zombie-taal die wederkeert
Door uit het graf te breken

Enfin: Siraya is dus terug
En hoopt dat iedereen nu vlug
De kans grijpt haar te spreken!

Lees ook over de wederopleving van de Taiwanese Siraya-taalDe Siraya-taal wordt wakker gekust