Opleving van de economie krijgt vaart

Coronacrisis De economie is bijna geheel hersteld van de coronacrisis, blijkt uit de laatste CBS-cijfers. De fiscus, aandeelhouders en bedrijven profiteren ervan.

De snelle economische opleving vertaalt zich in een steeds krappere arbeidsmarkt. Er zijn nu meer vacatures dan werklozen.
De snelle economische opleving vertaalt zich in een steeds krappere arbeidsmarkt. Er zijn nu meer vacatures dan werklozen. Foto Harold Versteeg/HH

Meer groei, meer banen, meer winst. Met elk bericht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert, wordt het beeld van de Nederlandse economie rooskleuriger. Het herstel krijgt vaart – en hoewel de coronapandemie niet ten einde is, laat Nederland de crisis weldra achter zich, tonen de laatste cijfers.

Donderdag publiceerde het CBS een tweede berekening van de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal. Die groei blijkt niet 3,1 procent te zijn geweest ten opzichte van het eerste kwartaal, zoals uit de eerste berekening kwam, maar 3,8 procent. Het is een ongebruikelijke opwaartse bijstelling, zegt het CBS. Nieuwe informatie over de zorg, de financiële instellingen, vervoer, reisbranche en horeca laat zien dat de consumptie door huishoudens en uitgaven door de overheid hoger uitvielen. Op jaarbasis kwam de bbp-groei op 10,4 procent, en niet 9,7 procent. Daarmee lag het bbp nog een fractie onder het niveau van voor de crisis.

Statistiekbureaus hebben soms moeite de grote economische bewegingen in coronatijd bij te houden, bleek ook uit het Spaanse groeicijfer over het tweede kwartaal: een neerwaartse correctie, van 2,8 naar 1,1 procent. Gemiddeld groeide de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met 2,2 procent.

De Nederlandse economie presteert dus bovengemiddeld. En dat patroon zet zich voort in het derde kwartaal, blijkt uit maandcijfers over juli. Consumenten besteedden 4,8 procent meer dan in juli 2020. Voor het eerst ook kwam de consumptie weer boven het niveau uit van voor de coronacrisis. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in juli 14,1 procent hoger dan een jaar eerder. Het door de pandemie geleden productieverlies is daarmee ruimschoots goedgemaakt. Daarmee lijkt ook het bbp als geheel (dat op kwartaalbasis wordt gemeten) in het derde kwartaal weer op het niveau te komen van voor de crisis.

De rappe economische opleving vertaalt zich in een steeds krappere arbeidsmarkt. In augustus waren 301.000 mensen werkloos, tegen 309.000 in mei. Het werkloosheidspercentage ligt zeer laag, op 3,2. Het CBS meldde onlangs dat er nu meer vacatures zijn dan werklozen – voor het eerst sinds de meting begon in 2003.

Lees ook: CPB optimistischer: de groei is hoger, de werkloosheid lager

Dat levert problemen op voor bedrijven. Maar tegelijk wordt flink winst gemaakt. De brutowinst (voor belasting) van niet-financiële bedrijven was in het tweede kwartaal 68,3 miljard euro, aldus het CBS. Dat is 12,5 miljard euro meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Dit terwijl bedrijven in het tweede kwartaal van 2021 veel minder coronagerelateerde subsidies ontvingen dan een jaar eerder. De winst in het tweede kwartaal van dit jaar was ook hoger dan die in het tweede kwartaal van 2019, dus vóór de coronapandemie.

De fiscus profiteerde van de goede zaken die bedrijven deden: die ontving 3,6 miljard euro meer winstbelasting dan in het tweede kwartaal van 2020. Aandeelhouders profiteerden ook, en nog wat meer dan de overheid: zij kregen 6,0 miljard euro meer dividend dan een jaar eerder.