Kamer steunt motie voor twee miljard euro aan extra uitgaven

Zoals verwacht is de motie, waarbij twee miljard euro extra wordt uitgetrokken voor het afschaffen van de verhuurderheffing, lerarensalarissen, energiekosten en veiligheid, aangenomen. Alleen oppositiepartij Bij1 stemde tegen. Oorspronkelijk had de VVD een miljard euro aan uitgaven in gedachten, dit werd later verdubbeld in een nieuw ingediende motie van Sophie Hermans (VVD) na afwijzingen van oppositiepartijen.

Het bedrag wordt in vieren gedeeld: 500 miljoen euro is bedoeld om de afschaffing van de verhuurderheffing te bespoedigen. Datzelfde bedrag gaat naar salarissen van leraren in het basisonderwijs. Ook gaat 500 miljoen euro naar verzachting van energiekosten van burgers, de rest gaat naar defensie, politie en boa’s.

Met de aangenomen verdubbeling van ‘het miljard van Hermans’ sluiten we het liveblog van deze tweede dag (en nacht) van de Algemene Politieke Beschouwingen af.

Twitter avatar hermans_sophie Sophie Hermans 01.53. Mijn eerste algemene politieke beschouwingen zitten erop. Wat een dagen! Lang en intens, maar mét resultaat. Samenwerken loont in de politiek. Wij gaan door met ons werk voor Nederland! #apb21 #algemenebeschouwingen https://t.co/0OIunfP46M
Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Algemene Politieke Beschouwingen 2021, dag 2