Foto Bulent Kilic / AFP

Afghanistan heeft geen geld meer

Afghanen die hun huisraad en kleren verkopen op de markt of in de straten van Kabul; het is na de machtsovername door de Taliban een normaal gezicht geworden. De armoede in Afghanistan was al groot, maar nu heerst er een acute economische crisis.

Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de bevolking voedselhulp nodig, en is van de kinderen jonger dan vijf ruim de helft ernstig ondervoed.

De banken geven nog altijd maar mondjesmaat contant geld uit, omdat ze zijn afgesneden van het internationale betalingsverkeer. De voedselprijzen zijn sterk gestegen, op het platteland heerst droogte.

Daarnaast zijn veel Afghanen werkloos geworden als gevolg van restricties door de Taliban. Deze week werd bijvoorbeeld duidelijk dat het middelbaar onderwijs voor meisjes voorlopig gesloten blijft, waardoor leraren en leraressen hun baan kwijt zijn.

Internationale donoren staan voor de afweging of zij de hulp aan Afghanistan hervatten en zo ja, hoe. Zij zoeken naar manieren om humanitaire hulp te laten doorgaan zonder de Taliban te erkennen als de officiële machthebbers. China heeft deze week opgeroepen internationale sancties tegen Talibanleden op te heffen, waardoor onder andere de miljarden dollars die Afghanistan bij de Amerikaanse centrale bank heeft gestald, weer vrij naar het land zouden kunnen stromen.

De Taliban eisten deze week internationale erkenning op bij de VN, toen zij spreektijd bij de jaarvergadering aanvroegen voor een door hen aangestelde ambassadeur. De ambassadeur van de vorige, gekozen regering wil echter niet wijken. Een VN-commissie moet uitsluitsel geven.

Overheden en organisaties als de VN hebben steeds gezegd dat erkenning afhankelijk is van de mate waarin de Taliban de mensenrechten respecteren. Een van de Talibanleiders die op een VN-sanctielijst staan zei deze week tegen persbureau AP dat de Taliban opnieuw lijfstraffen zullen invoeren, zoals het afhakken van een hand bij diefstal. „Handen afhakken is zeer noodzakelijk voor de veiligheid”, zei hij, doelend op de afschrikwekkende werking.

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP

Foto Bulent Kilic / AFP