Rutte maakt avances naar de Kamer met inleidende ‘reflecties’

Demissionair permier Mark Rutte begint zijn betoog met een drietal opmerkingen. Eerst vertelt hij over de opening van het Namenmonument in Amsterdam voor de slachtoffers van de Holocaust. Rutte heeft daar staan huilen, zo vertelde hij. Daarmee verwees hij indirect naar Thierry Baudet, die gisteren werd gekapitteld door Rob Jetten (D66) over een tweet waarin de Forum-leider het woord Holocaust tussen aanhalingsteken plaatste. „Er is natuurlijk totale vrijheid van meningsuiting over de manier waarop de geschiedenis wordt aangeroepen”, zo zei Rutte, „Maar ik weet hoe gevoelig dit kan liggen als dat op een onnadenkende manier gebeurt.”

In zijn volgende „reflecties” maakte Rutte vervolgens avances naar andere partijen. Zo verwees hij naar een verhaal van Volt-leider Laurens Dassen over de bewoners van het Groningse dorp Steendam, die zelf de regie in handen hadden genomen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Volgens Rutte loopt deze zelfredzaamheid van burgers dwars door de drie grote politieke stromingen (liberalisme, christendemocratie en sociaaldemocratie) heen.

De premier toonde zich ook onder de indruk van de bijdrage van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gisteren, die vertelde over het boek De Tweede Berg van David Brooks, een kritiek op de neoliberale individualistische maatschappij. Rutte hield zelf ook een boek omhoog: The Meritocracy Trap van Daniel Markovits. De premier liet doorschemeren dat hij als liberaal er van doordrongen is dat burgers buiten de boot kunnen vallen, en verwees naar Jettens betoog over de ‘kansencrisis’ in Nederland. Daarna deed Rutte opnieuw een oproep om samen te werken en verwees hij naar een citaat van de Britse oud-premier Tony Blair: „Soms vergeven mensen een fout besluit, maar mensen vergeven het niet als we géén besluiten nemen.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Algemene Politieke Beschouwingen 2021, dag 2