Rutte: kabinet komt met doelstelling voor aantal te bouwen huizen

Lilian Marijnissen vindt dat Rutte de voorstellen van de Kamer te makkelijk aan de kant schuift. Ze verwijt het kabinet en de VVD dat zij geen visie hebben op hoe de problemen op voor volkshuisvesting aangepakt moeten worden. Volgens Marijnissen komt de Kamer met specifieke voorstellen maar schuift Rutte die met een truc aan de kant. Ook Rob Jetten (D66) vindt dat Rutte te makkelijk over de plannen van de Kamer heen stapt. „We hebben volgens mij net samen vastgesteld wat de problemen zijn en dat we samen moeten bepalen welke instrumenten we gaan gebruiken om dat aan te pakken.” Volgens Jetten liggen er al jarenlang allerlei voorstellen om de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Hij wijst op rapporten waarin dat wordt geadviseerd.

Rutte herhaalt dat alle maatregelen „in samenhang” met de hele begroting moeten worden bekeken. Rutte zegt daarnaast dat de hypotheekrenteaftrek al is afgebouwd, helemaal afschaffen vindt hij te ver gaan. Dat zou ook niet leiden tot een „huizenbouwboom”, aldus Rutte.

Pieter Omtzigt verwijt het kabinet steeds ad hoc maatregelen te nemen zonder dat er een strategie achter zit. „Woningcorporaties verkopen nog altijd woningen met hele blokken tegelijk aan investeerders terwijl er wachtlijsten van tien jaar zijn”, aldus Omtzigt. Hij wijst er ook op dat er soms te lang wordt gekeken hoe er binnen steden gebouwd kan worden. „Soms zal er een veldje bebouwd moeten worden”, aldus Omtzigt. „Heeft het kabinet een visie of moet die van de Kamer komen?” Hij wil dat het kabinet een doelstelling zet. „Sommige partijen hebben gezegd: er moeten een miljoen huizen in tien jaar worden gebouwd.” Rutte zegt toe met zo’n doelstelling te komen.

Pieter Omtzigt bij de Algemene Politieke Beschouwingen Bart Maat/ANP

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Algemene Politieke Beschouwingen 2021, dag 2