Huidig klimaatbeleid is groenrechts, zegt Rutte

Premier Rutte zegt dat hij nu zijn pamflet voor „groenrechtse politiek” uit 2008 uitvoert. Hij noemde destijds dat „een realistisch alternatief voor groenlinks”. Volgens Rutte is de naam ‘groenrechts’ een fout. „Als iemand groen leest, denkt iedereen direct aan GroenLinks.” Volgens Geert Wilders moet er minder worden geïnvesteerd in klimaatmaatregelen, maar meer om Nederland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, zoals het verbeteren van dijken. „Dat kost ook niet zo verschrikkelijk veel geld als u nu uitgeeft”, aldus Wilders. Rutte stelt dat er dan enorme risico’s worden genomen. „Als we niks doen aan de uitstoot gaat het zo verschrikkelijk hard, dan wordt het westelijk deel van Nederland wordt onbewoonbaar, je houdt dat niet in stand met dijken of zandmotoren.”

Esther Ouwehand wijst erop dat veel uitstoot die wel door Nederland wordt veroorzaakt niet aan Nederland wordt toegeschreven, zoals de ontbossing voor de productie van veevoer. Volgens Ouwehand doet het kabinet altijd het minimale: „De doelstelling van het Urgendavonnis werd nét gehaald, ook nog door de coronacrisis. En dat was een minimum.” In 2021 steeg de uitstoot weer. Rutte zegt dat „de ambitie” is om de Urgendadoelstelling wel te halen, maar geeft ook toe dat de huidige maatregelen niet genoeg zijn. Ook Laurens Dassen vraagt zich af of Rutte de klimaatdoelstellingen wel echt wil halen: „Ik hoor Rutte steeds zeggen dat hij dat wil ‘proberen’”, stelt Dassen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Algemene Politieke Beschouwingen 2021, dag 2