Ambtenaar bekeek zorgdossier buren – politie doet onderzoek

Privacy Een Venrayse ambtenaar bekeek het zorgdossier van haar buren, met wie ze ruzie heeft. De gemeente neemt geen maatregelen.

Burgemeester Luc Winants van Venray zag geen reden om maatregelen te nemen.
Burgemeester Luc Winants van Venray zag geen reden om maatregelen te nemen. Foto Merlin Daleman

De politie in Limburg doet onderzoek na een aangifte tegen een ambtenaar van de gemeente Venray wegens het onbevoegd inzien van een cliëntendossier. De ambtenaar, die privé al jaren verwikkeld is in een ruzie met haar buren, bekeek zonder aanleiding het zorgdossier van haar buren, blijkt uit onderzoek door een onafhankelijk bureau.

Dat onderzoek is vorig jaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Toch nam Venray geen disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaar. Volgens burgemeester Luc Winants (CDA) is de gemeente het niet eens met de conclusie van het onderzoeksbureau dat onrechtmatig persoonsgegevens zijn ingezien.

Omdat de gemeente geen maatregelen heeft genomen, hebben de buren in juli bij de politie aangifte gedaan tegen de ambtenaar wegens schending van haar ambtsgeheim, en wegens smaad en laster.

Burgemeester Luc Winants, verantwoordelijk voor integriteit, zegt dat er geen reden was om maatregelen te nemen: „De ambtenaar werkt op de afdeling die gaat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Ze had er beter aan gedaan een collega naar de dossiers te laten kijken, maar wij vinden niet dat er strafbare feiten gepleegd zijn.”

Volgens het onderzoeksrapport, in bezit van NRC, gaat het echter om „een onrechtmatige verwerking” van persoonsgegevens en „een datalek”. De ambtenaar raadpleegde zonder dat zij bevoegd was, en zonder dat daar aanleiding toe was, in 2019 zes keer het dossier van haar buren.

Klacht te laat opgepakt

Ook de gemeente valt iets te verwijten volgens het onderzoeksrapport. De werkwijze op de afdeling Wmo garandeert niet de vertrouwelijkheid van persoons- en gezondheidsgegevens van cliënten. Zorgdossiers blijken in te zien door medewerkers die daartoe niet gerechtigd zijn. Bovendien heeft de gemeente de klacht van de buren „te laat opgepakt” en was de communicatie „niet toereikend”.

De buren dienden enkele keren zonder succes een klacht in bij de gemeente tegen het inzien door de ambtenaar van hun dossier. Uit een opmerking van de ambtenaar was hen duidelijk geworden dat zij dossierkennis bezat.

In oktober 2019 liet de gemeente de buren per e-mail weten dat er „geen aanleiding bestaat tot nader onderzoek van de integriteit van de ambtenaar”. Na tussenkomst van de Autoriteit Persoonsgegevens volgde een jaar later alsnog het onafhankelijk onderzoek naar de ambtenaar.

Rondgeneusd in dossier

Joost van Stiphout, advocaat van de buren die niet met naam in de krant willen, zegt dat de ambtenaar heeft „rondgeneusd” in de bestanden, en de informatie gebruikt heeft om zijn cliënten „zwart te maken” bij politie en zorginstanties. Hij wil van de gemeente een schadevergoeding voor zijn cliënten en alsnog disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaar.

Lees ook: Riagg-dossiers van duizenden patiënten open en bloot in een kelder

De gemeente erkent geen aansprakelijkheid en zegt bij de beoordeling van de ambtenaar „gehandeld te hebben volgens de geldende regelgeving en protocollen”. Een woordvoerder van de politie zegt omwille van de privacy van betrokkenen „geen mededelingen” te doen over de aangifte en over de „verdere stappen die eventueel ondernomen zijn”.