Marijnissen: tien jaar Rutte-politiek wordt hard gevoeld

Lilian Marijnissen (SP) begint haar betoog met voorbeelden van problemen die mensen in verschillende plaatsen en buurten ervaren. Mensen die in de problemen zitten „kunnen van dit demissionaire kabinet niks verwachten”, aldus Marijnissen, die ook uithaalde naar demissionair premier Mark Rutte (VVD). „Tien jaar Rutte-poitiek wordt hard gevoeld, we hebben de tweedeling alleen maar zien toenemen.”

Marijnissen noemt het „extra wrang” dat de economie groeit, maar mensen aan de onderkant van de samenleving daar „helemaal niks van voelen”. Ze kunnen ook geen huis meer huren of kopen volgens Marijnssen, terwijl wonen „een recht is”. „Er zit iets gruwelijk mis in ons systeem”, aldus Marijnissen. De SP wil in elk geval de verhuurdersheffing afschaffen en de huren bevriezen.

Marijnissen zegt dat ze nog heel weinig heeft teruggezien in Den Haag van de beloften over een nieuwe verkiezingscultuur, die volgens haar „heel veel meer nodig heeft dan mooie woorden”. De SP hoopt dat de Tweede Kamer de komende tijd nog „een veel fundamenteler debat” over een nieuwe bestuurscultuur wil vormen. Marijnissen haalde uiteraard ook de nasleep van de toeslagenaffaire aan, een schandaal dat haar partij hielp boven tafel te krijgen. Ze wil van het demissionaire kabinet de garantie dat voor eind december alle problemen worden opgelost.

Opvallend is dat Marijnissen bijna niet wordt geïnterrumpeerd. De politieke relevantie van de SP is beperkt: de partij sloot al snel na de verkiezingen regeren met Rutte uit en praat dus al maanden niet meer mee in de formatie.

Foto David van Dam.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Algemene Politieke Beschouwingen 2021