Jan en zijn medestudenten hielden voet bij stuk

Opnieuw Fotograaf en auteur maken ‘opnieuw’ een foto en belichten de tijd ertussen.

Ecoloog Jan Schouw (68, links) zat augustus 1975 samen met illustrator Peter van der Vet (68, links-midden), directeur Bert van de Hoef (67, gehurkt), bioloog Jan Wolf (68, rechts-midden) en statisticus Jan Berdowski (67, rechts) op de stoep van Kruissteiger 4 in Heukelum.

„Wij hadden net gedineerd. Dat deden we iedere dag gezamenlijk, altijd eenpansgerechten. Als studenten biologie in Utrecht zochten we voor ons doctoraal een veldonderzoek. Wat ons bond was het opkomende besef van het belang van natuurbehoud en dat we het veld in wilden. Het onderzoek, geregeld via toen nog Landbouwhogeschool Wageningen, behelsde een vergelijking tussen de Tielerwaard, wél verkaveld, en het nog niet verkavelde Vijfheerenlanden. Onze begeleider woonde in dit gebied en regelde het huis in Heukelum. In groepjes van twee onderzochten we vogels, amfibieën, zoogdieren en de hydrobiologie: een half jaar lang, elke werkdag, inventariseerden wij het leven in de verschillende gebieden. De boeren moesten weinig van ons hebben. Ze spraken dreigende taal met hooivorken in hun handen. Tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis legden we uit objectief onderzoek te doen zonder politieke agenda. Prima, zeiden ze. Maar kan dat niet in Drenthe? Uiteindelijk bleek onze verwachting dat ruilverkaveling slecht voor de natuur was, niet op alle fronten te kloppen. Onze begeleider vond die uitkomst verdraaid lastig. Hij had liever gezien dat ruilverkaveling slecht was. Wij hielden voet bij stuk. Ons rapport kreeg een goed cijfer. Sinds een reünie zien we elkaar weer. Ook is er een WhatsApp-groep. De berichten gaan meestal over ons vakgebied; over onze gedeelde zorgen. Dat maatregelen die theoretisch mogelijk zijn, in de praktijk niet worden bewerkstelligd. En dat we waarschijnlijk al te laat zijn.”

Zelf in Opnieuw? Mail naar: opnieuweenfoto@gmail.com. Nuis en Van den Boogaard nemen contact op als uw foto ‘opnieuw’ wordt gemaakt.