Vakbonden kritisch op Troonrede en Miljoenennota

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben kritisch gereageerd op de troonrede. Zo schrijft vakbond FNV „onaangenaam verrast” te zijn dat arbeidsmarkt en koopkrachtherstel „de grote afwezigen waren in de Troonrede”. Met name op het gebied van onderwijs en zorg zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga op de website van de vakbond te weinig vooruitgang te zien. „Helaas moeten we constateren dat het kabinet na decennia achterstallig onderhoud wederom niet verder komt dan hap-snap beleid, zonder een visie om problemen op te lossen. Die visie is nodig, want investeren in professionals loont altijd”, zegt hij.

Ook het CNV is weinig enthousiast. „De miljoenennota legt pijnlijk bloot wat het effect is van deze trage kabinetsformatie. De beleidsarme nota biedt nauwelijks oplossingen voor de urgente problemen waar Nederland mee kampt”, schrijft de bond in een eerste reactie. „De economie floreert. Maar de arbeidsmarkt piept en kraakt aan alle kanten: veel mensen hoppen van het ene naar het andere flexibele contract. Er is een kant en klaar SER-MLT-advies voor het nieuwe kabinet, gedragen door werkgevers en vakbonden. Met tal van concrete oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit advies ligt echter nog steeds in een diepe bureaula omdat de formatie niet op gang komt. Werkend Nederland heeft hierdoor het nakijken”, CNV-voorzitter zegt Piet Fortuin.

Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland wijzen op het belang van een stabiel kabinet. „Hoewel het kabinet in de Miljoenennota enkele goede eerste stappen zet om meer te investeren in bijvoorbeeld klimaat en wonen staat het meeste beleid vrijwel stil. We kunnen ons dit niet permitteren gelet op de grote vraagstukken waar ons land voor staat”, schrijven zij in een gezamenlijke reactie.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamerfracties kritisch op kabinetsplannen uit Troonrede