Politiebond en OM teleurgesteld om rijksinvestering strafrechtketen, advocatenorde juist positief

Het Openbaar Ministerie vindt de extra investering in justitie die het demissionaire kabinet via de Troonrede bekendmaakte onvoldoende. Jaarlijks wordt een half miljard euro extra vrijgemaakt voor onder meer de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, maar volgens het OM heeft de hele strafrechtketen extra geld nodig. De afgelopen jaren hebben organisaties in die keten „te weinig middelen gehad voor de uit te voeren taken; het piept en het kraakt daardoor”, aldus het OM. Justitie roept het kabinet op om jaarlijks structureel minimaal 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen om onder meer de opleidingscapaciteit en de ICT te verbeteren.

Ook voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs is teleurgesteld dat het demissionaire kabinet alleen investeert in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. „Van dat extra geld kan de politie geen extra agenten aannemen”, zegt hij tegen persbureau ANP. Volgens Struijs gaan de bezuinigingen bij de politie dus voorlopig door. „Dit geeft ons geen fundament voor de toekomst.”

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zegt in een reactie blij te zijn met de 154 miljoen euro die de demissionaire regering investeert in rechtsbescherming. Hiermee laat „het kabinet zien dat goede rechtsbescherming voor on- en minvermogenden belangrijk is”. Volgens de NOvA is het voor jonge advocaten minder aantrekkelijk om te kiezen voor de sociale advocatuur omdat de vergoeding te laag is. „Dit heeft rechtstreekse consequenties voor het aanbod van goede rechtsbijstand voor rechtzoekenden die zelf geen advocaat kunnen betalen.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamerfracties kritisch op kabinetsplannen uit Troonrede