Nederlanderschap

Aantal naturalisaties verdubbeld in 2020

In 2020 zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlands staatsburger, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal naturalisaties komt uit op het niveau van eind jaren 90.

Sinds in 2003 de naturalisatietoets werd ingevoerd, is het aantal mensen dat Nederlander werd redelijk stabiel: zo’n 20.000 tot 27.000 per jaar. Het CBS verklaart de toename door de vluchtelingencrisis, waarbij vooral in 2014 en 2015 veel migranten de oversteek waagden naar Europa. „Dit hangt samen met de relatief hoge aantallen vluchtelingen, onder andere uit Syrië, die vijf jaar eerder asiel aanvroegen.”

Niet-Nederlanders moeten meestal minstens vijf jaar in Nederland wonen en geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen om in aanmerking te komen voor naturalisatie. Vier op de tien mensen die het staatsburgerschap ontvingen in 2020, hadden de Syrische of Eritrese nationaliteit. In januari van dit jaar woonden circa 100.000 mensen die in Syrië zijn geboren in Nederland. Bijna een derde van hen heeft nu de Nederlandse nationaliteit. Ook werden er zo’n 9.000 mensen genaturaliseerd die staatloos waren of van wie de nationaliteit onbekend was. Bijna 7.000 mensen werden ‘anders’ Nederlander, bijvoorbeeld door adoptie. (NRC)