De Miljoenennota: dit zijn de belangrijkste begrote kabinetsuitgaven voor 2022

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft dinsdag de Miljoenennota gepresenteerd. Dit zijn de meest in het oog springende kabinetsuitgaven in de begroting voor 2022:

  • 93 miljard euro gaat naar de zorg. 2,1 miljard euro daarvan is bestemd voor de bestrijding van het coronavirus en alles wat daarbij komt kijken, van vaccinaties tot testen. De premie op de basiszorgverzekering stijgt met zeker 2,75 euro in 2022, het eigen risico blijft 385 euro. Gemeenten ontvangen 1,3 miljard euro extra om tekorten in de jeugdzorg aan te vullen.
  • 5 miljard euro gaat naar de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dit bedrag is bedoeld om compensatiekosten voor de slachtoffers en andere afhandelingskosten te dekken. Het bedrag valt hoger uit dan eerder geraamd, omdat meer mensen dan verwacht zich hebben gemeld voor een compensatieregeling.
  • In de strijd tegen klimaatverandering wordt ook flink geïnvesteerd. Zo gaat 3 miljard euro naar subsidies voor duurzame energie en innovaties om de CO₂-uitstoot te beperken. Nog eens 1,3 miljard euro wordt gestoken in de verbetering van de energie-infrastructuur. Daarnaast wordt 595 miljoen euro uitgetrokken voor ontwikkelingslanden die de schadelijke gevolgen van klimaatverandering het sterkst ondervinden.
  • Eerder was al een investering van 8,5 miljard euro aangekondigd om achterstanden in het onderwijs door de pandemie weg te werken. In de Miljoenennota bleek dat daar nog 60 miljoen euro bijkomt voor de lerarenbeurs. Ook reserveert het demissionaire kabinet 69,5 miljoen euro voor onderwijs in het buitenland; 10 miljoen meer dan dit jaar is geïnvesteerd.
  • Ook het tekort aan betaalbare woningen, een van de grote politieke thema’s dit jaar, komt terug in de Miljoenennota. Zo wordt 1 miljard euro extra uitgetrokken om sneller meer woningen te kunnen bouwen. Verder wordt 3,6 miljard euro geïnvesteerd in het onderhoud en de vervanging van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen.
  • 524 miljoen euro extra (waarvan 434 miljoen structureel) wordt uitgetrokken voor de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit. Verder komt er een hogere vergoeding voor de sociale advocatuur, daar is 154 miljoen euro voor uitgetrokken. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD krijgen er elk 15 miljoen euro bij.
  • Ook is het opvallend dat de uitgaven voor het Koninklijk Huis volgend jaar stijgen, van 45,7 naar 48,2 miljoen euro. Zo nemen de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis met 1,6 miljoen euro toe tot 10,5 miljoen euro. Koning Willem-Alexander ontvangt ruim 1 miljoen euro aan inkomen, naast 5,1 miljoen euro voor personeel en materiële kosten. Koningin Máxima en prinses Amalia ontvangen respectievelijk 400.000 en 299.000 euro inkomen.
Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Politie en OM teleurgesteld om rijksinvestering strafrechtketen, advocatenorde positief