Brabantse steden willen geen mestfabrieken

Mestverwerking Noord-Brabant zoekt hard naar locaties om mest te verwerken. Maar Brabantse steden willen de fabrieken niet in hun gemeente.

Een boerderij in het Brabantse Someren.
Een boerderij in het Brabantse Someren. Foto Rob Engelaar/ANP

Brabantse steden willen geen grote mestfabriek binnen hun gemeentegrenzen. De provincie Noord-Brabant en Brabantse varkensboeren zijn op zoek naar geschikte locaties voor mestbewerkingslocaties – plekken waar mest kan worden omgezet in onder meer mestkorrels – die een oplossing zouden zijn voor het mestoverschot en een mogelijke grondstof voor kringlooplandbouw.

Maar na een rondgang van NRC langs Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda, Oss, Roosendaal, Helmond en Bergen op Zoom blijkt dat het draagvlak daarvoor minimaal is. Geen enkele stad zegt een grote mestfabriek te willen verwelkomen, terwijl er voor plaatsing juist naar steden wordt gekeken omdat die vaak grote industrieterreinen hebben.

Een woordvoerder van de gemeente Helmond zegt dat de inwoners van de stad vanaf 2014 al veel stankoverlast ervaren van een mestverwerkingsbedrijf. Zolang er geen maatregelen zijn die de overlast verminderen, is er volgens Helmond geen ruimte voor een extra mestfabriek.

De gemeente Breda vindt dat mest verwerkt moet worden waar het overschot is: in het oosten van de provincie. In Den Bosch twijfelen ze of mestfabrieken nog nodig zijn vanwege de verkleining van de veestapel.

Verschillende stalsystemen

De Osse wethouder Johan van der Schoot (Milieu, CDA) zegt dat hij eerst wil weten wat het plan in Brabant is met het aantal dieren en de verschillende stalsystemen, voordat er nieuwe mestfabrieken bij komen. Ook wethouder Oscar Dusschooten (Milieu, VVD) van Tilburg, wil eerst afwachten hoe de discussie over inkrimping van de veestapel verloopt. „Eerst moet hierover het gesprek gevoerd worden, en wat dit dan betekent voor de hoeveelheid vee en mest in Brabant. Tot die tijd ben ik helder: geen mestfabriek in Tilburg.”

Lees hier de reportage: Noord-Brabant wil wel de varkens, maar niet de mest

Momenteel zijn er 56 grote bedrijven in Noord-Brabant die een vergunning hebben om mest te verwerken. Maar er wordt nog gezocht naar meer locaties. De veehouderij in Brabant heeft een mestoverschot: er ontstaat meer mest dan op het land kan worden gebruikt. De provincie wil „voldoende mestbewerkingscapaciteit om een duurzame veehouderij te realiseren”. Het rapport met geschikte plekken is al drie keer uitgesteld.

De provincie Noord-Brabant zegt de zorgen over mest heel serieus te nemen, van zowel boeren als bewoners. Volgens een woordvoerder kunnen er mestbewerkingsinstallaties worden gebouwd die geurloos en veilig zijn. De provincie zegt samen met de Brabantse gemeenten tot geschikte locaties voor mestbewerking te willen komen.

Mestverwerking pagina 10-11