Aantal naturalisaties tot Nederlander verdubbeld in 2020

CBS-cijfers Het CBS meldt dat de toename vooral te verklaren valt door de Europese vluchtelingencrisis. waardoor na 2014 veel Syriërs en Eritreeërs aankwamen in Nederland.
Het aantal naturalisaties verdubbelde in 2020.
Het aantal naturalisaties verdubbelde in 2020. Foto Laurens van Putten / Hollandse Hoogte

In 2020 zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlands staatsburger. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

Door de toename komt het aantal naturalisaties uit op het niveau van eind jaren negentig. Toen ontvingen vooral Turken, Marokkanen en mensen uit voormalig Joegoslavië het Nederlands staatsburgerschap. Sinds in 2003 de naturalisatietoets werd ingevoerd, is het aantal mensen dat Nederlander werd redelijk stabiel gebleven: zo’n 20.000 tot 27.000 personen per jaar.

Vluchtelingencrisis

Het CBS verklaart de toename door de Europese vluchtelingencrisis, waarbij vooral in 2014 en 2015 veel migranten de oversteek waagden naar het continent. „Dit hangt samen met de relatief hoge aantallen vluchtelingen, onder andere uit Syrië, die vijf jaar eerder asiel aanvroegen in Nederland”, schrijft de organisatie. Niet-Nederlanders moeten meestal minstens vijf jaar in Nederland wonen en zijn geslaagd voor het verplichte inburgeringsexamen voor zij in aanmerking komen voor naturalisatie.

Vier op de tien mensen die het Nederlands staatsburgerschap ontvingen in 2020 had van oorsprong de Syrische of Eritrese nationaliteit. In januari van dit jaar woonden ongeveer 100.000 mensen die in Syrië geboren zijn in Nederland. Bijna een derde van hen heeft nu de Nederlandse nationaliteit. Ook werden circa 9.000 mensen genaturaliseerd die staatloos waren of van wie de nationaliteit onbekend was.

Bijna 7.000 mensen werden op een andere manier Nederlands burger, bijvoorbeeld door adoptie. In totaal zijn 56.000 mensen in 2020 op een andere wijze dan geboorte Nederlander geworden.