Strijd hervat tegen bouw van acht woontorens aan de Parkhaven

Stichting Groen Parkhaven Hoewel de gemeenteraad akkoord is met de bouw van woontorens aan de Parkhaven, geven de tegenstanders hun verzet niet op.

Impressie van de beoogde wooncomplexen naast de Euromast.
Impressie van de beoogde wooncomplexen naast de Euromast. Foto ParkHaven Partners

De Stichting Groen Parkhaven zet haar strijd tegen de bouw van acht woontorens aan weerszijden van de Euromast met juridische middelen voort. De tegenstanders van de bebouwing in Het Park hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning die vorige maand is verleend voor het verplanten van drie bomen in het gebied.

Het verplanten van de bomen en het rooien van een aangrenzend plantsoen is nodig voor de sanering van een stuk vervuilde grond bij de Euromast. Na de schoonmaak worden de iep en de twee haagbeuken teruggeplaatst. Toch ziet de Stichting de sanering als het begin van een onomkeerbaar proces dat gaat van het bouwrijp maken van de grond tot het optrekken van de woonblokken.

De gemeenteraad gaf in februari groen licht voor het bouwen van 630 woningen op de strook tussen de Maastunneltraverse en de kade van de Parkhaven. De ontwikkelaars willen daar eind 2023 mee beginnen.

Saneringsplan

De omgevingsvergunning is een van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van het saneringsplan dat de gemeente eerder dit jaar opstelde voor het gebied. Tegen dat plan had de stichting eerder dit jaar ook bezwaar kunnen indienen, „maar dat is aan onze aandacht ontsnapt”, zegt voorzitter Aad Twigt. Met het bezwaarschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening aan de Rechtbank Rotterdam wil de stichting voorkomen dat er begonnen wordt met de werkzaamheden in Het Park. „We willen verhinderen dat de gemeente maar rücksichtslos doormarcheert.”

We willen verhinderen dat de gemeente rücksichtslos doormarcheert

Aad Twigt voorzitter Stichting Groen Parkhaven

De stichting wijst er in haar bezwaarschrift op dat de verontreiniging al in 2013 bekend was. Dat die juist nu wordt aangepakt, beschouwt ze dan ook als voorbereiding op de woningbouw. Ook het saneringsplan van de gemeente verwijst naar „de herinrichting van de buitenruimte nabij de Euromast”.

Volgens de stichting is het verrichten van voorbereidend grondwerk „onrechtmatig” zolang het bestemmingsplan dat woningbouw op de Parkhavenstrook verbiedt, nog niet is gewijzigd. Het gemeentebestuur heeft eerder aangekondigd het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan in het vierde kwartaal van dit jaar voor te leggen. Dat is nog steeds de planning, aldus de woordvoerder van wethouder Bas Kurvers (Wonen, VVD), al is nog niet te zeggen in welke maand precies.

Ook tegen dit bestemmingsplan zal de Stichting Groen Parkhaven zich keren, kondigt Twigt alvast aan. „Wij zijn niet tegen het bouwen van woningen, maar tegen bouwen op deze plek.”

Lees ook dit verhaal: Gemeenteraad stemt in met omstreden bouwplan bij Euromast

Rijksmonumenten

De kern van het bezwaar tegen de bouwplannen is gericht op het behoud van de groene omgeving voor het erfgoed van de rijksmonumenten Euromast, Maastunnel en Park. De stichting stelt ook vraagtekens bij de door de gemeente gevolgde procedure. Het project Parkhavens is een zogenoemd unsolicited proposal, een ongevraagd voorstel vanuit de bouwwereld. Wethouder Kurvers heeft daarvoor in 2019 regels vastgesteld die zijn goedgekeurd door de raad, dus nadat de gemeente was benaderd over de Parkhaven. De stichting vraagt zich af of dit niet via de oude procedures behandeld en dus openbaar aanbesteed had moeten worden.

De politieke discussie over unsolicited proposals is nog niet voorbij: wethouder Kurvers heeft zelf al aangekondigd bij de evaluatie van het grondbeleid in maart 2022 terug te komen op „de geleerde lessen” van dit instrument.

Los van de juridische procedures hebben Aad Twigt en zijn stichting de hoop niet opgegeven dat de politiek terugkomt op het besluit de Parkhavenstrook te bebouwen. Dat besluit is genomen door het huidige college, gesteund door partijen in de gemeenteraad die zich gebonden voelden aan afspraken in een politiek akkoord. In maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. „Daarna kunnen de verhoudingen weer anders liggen en is het best mogelijk dat er ook op dit punt een ommezwaai komt”, zegt Twigt.