Politieke jongerenbewegingen eisen veel radicalere aanpak klimaatcrisis

Manifest De jongeren van onder meer ChristenUnie en D66 willen breken met het huidige klimaatbeleid dat „zuchtend en polderend richting 2050 schuift”. De overheid zou volgens hen de komende jaren voortdurend crisisbeleid moeten voeren.

Actie Greenpeace bij Tweede Kamer, dinsdag, om meer aandacht voor klimaat.
Actie Greenpeace bij Tweede Kamer, dinsdag, om meer aandacht voor klimaat. Foto David van Dam

De politieke jongerenorganisaties van onder meer D66 en ChristenUnie eisen een veel radicalere aanpak van de klimaatcrisis dan nu het geval is. De Nederlandse economie moet niet pas in 2050, maar al over tien jaar grotendeels klimaatneutraal zijn. Zoals bij de aanpak van de coronapandemie dient de overheid de komende jaren voortdurend crisisbeleid te gaan voeren.

„Je moet af en toe in de overdrive om problemen op te lossen”, licht Tim Kuijsten toe, bestuurslid van Perspectief, de jongerenpartij van de ChristenUnie. „Het lijkt onrealistisch – zo reageert wellicht ook mijn moederpartij – maar er is echt een scenario mogelijk dat we in tien tot vijftien jaar helemaal duurzaam zijn. Voorwaarde is wel dat de overheid als eerste grote investeringen gaat doen.”

Manifest

Het signaal dat het huidige klimaatbeleid onvoldoende is, komt deze donderdag van zes politieke jongerenorganisaties. Naast ChristenUnie en D66 ondertekenen ook de jongerenorganisaties van PvdA, GroenLinks, PvdD en Denk het manifest Nederlandse Klimaatmissie. Ook milieuorganisaties van jongeren hebben deze duurzaamheidsaanpak ondertekend. Samen met milieuorganisatie Urgenda zijn de plannen uitgewerkt.

De overheid schuift volgens het manifest nu nog „zuchtend en polderend centimeters vooruit richting 2050”. Diezelfde overheid moet juist de architect en aanjager worden van een crisisaanpak. Dat is, volgens de jongeren, „onze enige kans om de ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden”.

Aankomend voorzitter Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten (D66) verklaart zijn onvrede over het huidige klimaatbeleid. „Hoewel dit het groenste kabinet ooit was, gaat het nog steeds moeizaam. In deze coalitie zitten natuurlijk twee groene en twee minder groene partijen en dat is een van de redenen dat het zo langzaam gaat.”

Onrealistisch vindt Hetterscheid het manifest niet. „We moeten echt actie ondernemen. Als we nu te weinig doen, moeten er oplossingen komen die helemaal niet realistisch zijn.”

Lees ook dit hoofdredactioneel commentaar van NRC: Kantelpunten in klimaatcrisis moeten leiden tot snellere actie

‘Crisisbesef’

Volgens Kuijsten, van Perspectief, moet in de politiek veel meer een „crisisbesef” dagen. „Ik denk wel dat de politici ontvankelijk voor onze oproep zijn. Wij zijn de jongeren die het meest prominent de gevolgen van klimaatverandering ondergaan. We vragen geen gekke dingen. We willen dat de overheid investeringen gaat doen die de industrie nu nog te riskant vindt. We vragen niet om een staatseconomie, dat wil de ChristenUnie ook niet.”

Een zogeheten ‘Klimaatmissie’ moet volgens de jongeren een centrale rol in de klimaataanpak krijgen. Die missie moet, vergelijkbaar met het OMT in de bestrijding van de coronapandemie, de politiek crisisadviezen geven. Deze instantie zou ook verantwoordelijk moeten worden voor de circa 20 miljard euro aan noodzakelijke investeringen in duurzame transitieprojecten.