Demissionair minister Blok houdt vast aan gaswinning in Waddenzee

Energie en milieu Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei minister Blok niks te kunnen doen om de gaswinning bij Ternaard tegen te houden. „Het is geen politiek besluit, maar een vergunningverlening.”

Protest in het Friese Ternaard tegen de gaswinning op de Waddenzee. Foto Kees van de Veen

Het demissionaire kabinet blijft vasthouden aan gaswinning onder de Waddenzee. Dat zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) woensdag tijdens een commissiedebat in de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn er geen mogelijkheden om de vergunningsaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor gaswinning bij het Friese Ternaard te weigeren.

Omdat de Groningse gaskraan in de komende jaren wordt dichtgedraaid, wil de NAM gas winnen in kleinere gasvelden. Het gasveld bij Ternaard, dat grotendeels onder de Waddenzee ligt, is het grootste Nederlandse gasveld dat nog niet in productie is. De NAM heeft een vergunningsaanvraag ingediend om in de komende vijftien jaar tussen de 4 en 7,5 miljard kubieke meter aardgas op te pompen.

Eind augustus gaf demissionair minister Blok in een voorlopig bestemmingsbesluit aan voorstander te zijn van de gaswinning bij Ternaard. Volgens de minister is de komende jaren aardgas nodig voor de Nederlandse energiebehoefte en heeft de productie van Nederlands gas een minder hoge CO2-uitstoot dan wanneer gas wordt geïmporteerd.

Maar natuur- en milieuorganisaties verwachten onherstelbare schade aan de natuur in de Waddenzee. Boeren zijn bang voor verzilting van hun akkers. En bewoners achter de Waddendijk vrezen bevingen en bodemdaling, waardoor hun huizen net als die van de Groningers mogelijk beschadigd raken. De Waddenvereniging bood voorafgaand aan het debat een petitie aan tegen de gaswinning die ruim 46.000 keer ondertekend is.

Als de gaswinning doorgaat profiteert ook de nabije omgeving van Ternaard van de gasbaten. De komende tien jaar ontvangen de dorpen rondom Ternaard 60 miljoen euro als impuls voor de regio. De NAM is daar positief over en ziet Ternaard als voorbeeld voor toekomstige energieprojecten, waarbij ook de regio financieel profiteert. Maar burgemeester Johannes Kramer, (Fryske Nasjonale Partij) van de gemeente Noardeast-Fryslân, zei tegen NRCliever geen gaswinning en geen 60 miljoen euro” te willen „dan wel gaswinning en die 60 miljoen.”

Ook coalitiepartners tegen

Verschillende partijen, waaronder coalitiepartners in het demissionaire kabinet D66 en de ChristenUnie, spraken zich in het debat uit tegen de gaswinning bij Ternaard en vroegen de minister herhaaldelijk of er toch geen manieren zijn de vergunning alsnog te weigeren of op te schorten.

Maar volgens demissionair minister Blok gaven alle onderzoeken die gedaan moesten worden voor verlening van de vergunning geen juridische gronden om zijn voorlopige besluit te herzien. „Dit is geen politiek besluit, maar een vergunningverlening”, herhaalde Blok keer op keer. Ook mogelijke natuurschade brengt daar volgens hem geen verandering in. „Onderzoeken geven aan dat beperkte bodemdaling te verwachten is, die op natuurlijke wijze gecompenseerd zal worden, waardoor geen schade aan de natuur te verwachten is.”

Dat overtuigde de linkse partijen niet, die aankondigden met moties te komen om de gaswinning bij Ternaard alsnog te stoppen. D66-Kamerlid Raoul Boucke was „teleurgesteld” dat Blok geen toezegging of oplossing had gegeven en wil geen gaswinning in „dit uniek stukje natuurgebied”. CDA-Kamerlid Mulder zei zich nog te beraden op wat de partij vindt van de gaswinning bij Ternaard.

Veel onbegrip over nieuwe boringen in de Waddenzee In het Friese Ternaard vrezen ze Groningse toestanden