Wereldbank: mogelijk 200 miljoen klimaatmigranten in 2050

Klimaatmigratie De Wereldbank bekeek uiteenlopende scenario’s in verschillende regio’s. In het meest positieve scenario zouden er alsnog 44 miljoen klimaatmigranten zijn over enkele decennia.
Bosbranden in Spanje.
Bosbranden in Spanje. Foto Jon Nazca / Reuters

Tegen 2050 zouden tot 216 miljoen mensen gedwongen kunnen worden binnen hun land te verhuizen. Hoe hoog dat aantal precies uitvalt hangt af van de mate waarin het klimaat de komende decennia verandert. Dat schrijft de Wereldbank in een op maandag uitgebracht klimaatrapport.

In het rapport is enkel gekeken naar de gevolgen voor klimaatmigratie op lange termijn. Factoren die zijn meegenomen zijn waterschaarste, dalende oogstopbrengsten en een stijgende zeespiegel. Er is naar zes klimaatgevoelige regio’s gekeken: Latijns-Amerika; Noord-Afrika; Afrika ten zuiden van de Sahara; Oost-Europa en Centraal-Azië; Zuid-Azië; en Oost-Azië en de Stille Oceaan. Daarbij is uitgegaan van drie verschillende scenario’s.

Mocht het lukken om de klimaatverandering enigszins te beteugelen, de wereldeconomie duurzaam te ontwikkelen en emissies relatief laag te houden, dan zouden er in dat scenario alsnog 44 miljoen mensen gedwongen worden hun huis te verlaten. De Wereldbank noemt dit het meest positieve scenario.

Lees ook:Het klimaat verandert. Gaan mensen willoos op drift of passen ze zich aan?

Zwaartepunt in Afrika

In het ergste geval zullen er in 2050 ruim tweehonderd miljoen mensen in de genoemde regio’s moeten verhuizen, met het merendeel in Afrika ten zuiden van de Sahara, die in het rapport de meest kwetsbare regio wordt genoemd door woestijnvorming, kwetsbare kustlijnen en de afhankelijkheid van de bevolking van de landbouw.

Juergen Voegele, vicepresident Duurzame Ontwikkeling van de Wereldbank zegt op de site van het instituut dat het rapport iedereen herinnert „aan de menselijke tol die de klimaatverandering eist, met name voor de armsten in de wereld - diegenen die het minst bijdragen aan de oorzaken ervan. Het geeft ook duidelijk de weg aan voor landen om enkele van de belangrijkste factoren aan te pakken die klimaatgedreven migratie veroorzaken”.

Zo staat er in het rapport dat de omvang van klimaatmigratie wereldwijd met 80 procent verminderd kan worden als er door landen wordt samengewerkt om uitstoot te verminderen en groene ontwikkeling te ondersteunen. In dat scenario zou de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius beperkt kunnen worden.

Correctie (14 september 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Bangladesh in Noord-Afrika ligt. Die passage is hierboven verwijderd.