In het Marengo-proces is de sfeer slechter dan ooit

Zaak-Taghi De strafzaak tegen Ridouan Taghi en zestien andere verdachten is hervat. „Het meest verziekte, vergiftigde proces ooit”, zei een van de advocaten op de eerste zittingsdag sinds de dood van Peter R. de Vries.

Een beveiligd transport komt aan bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, voorafgaand aan de hervatting van het liquidatieproces Marengo.
Een beveiligd transport komt aan bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, voorafgaand aan de hervatting van het liquidatieproces Marengo. Foto Ramon van Flymen / ANP

Hij is er dinsdagochtend niet in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp: misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Zijn stoel op de voorste rij van de publieke tribune blijft leeg tijdens de eerste zitting in de strafzaak Marengo na de gewelddadige dood van De Vries in juli van dit jaar.

Na de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum is De Vries de derde persoon uit de kring rond Nabil B. die op gewelddadige wijze om het leven is gekomen tijdens Marengo, stelt de rechtbankvoorzitter vast: „Een schokkend verlies.” Ook andere procesdeelnemers laten weten dat ze geschokt zijn.

Advocaat Onno de Jong van Nabil B. kwalificeert de moorden „als de meest trieste reeks in de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht”. Desondanks gaat zijn cliënt door met het afleggen van verklaringen in de strafzaak tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Hij kwalificeert de zaak als „het meest verziekte, vergiftigde proces ooit”. De Jong: „Ik zou hier nooit meer willen verschijnen.”

IJdele hoop

De stille hoop bij veel procesdeelnemers dat de dood van De Vries zou leiden tot een minder gespannen, meer zakelijke sfeer tijdens de zitting blijkt ijdel. Tijdens een toelichting op de stand van zaken van het onderzoek stelt het Openbaar Ministerie vast dat berichtenverkeer tussen Nabil B. en enkelen van zijn naasten is terechtgekomen in de media.

Het gaat om berichten die na een beslissing van de rechtbank deze zomer ter beschikking zijn gesteld aan de advocaten van de verdachten met de vraag of ze relevant kunnen zijn voor de strafzaak en aan het strafdossier moeten worden toegevoegd. Het OM concludeert dat het niet anders kan dat een van de advocaten verantwoordelijk is voor dit lek, al is niet duidelijk wie dat zou zijn.

Het is een beschuldiging die bij de advocaten hard aankomt, blijkt tijdens de pauze. Vorig jaar beschuldigde het OM een aantal advocaten ook al met naam en toenaam van het lekken van informatie, toen aan de onderwereld. Het leidde tot een verhitte discussie die pas verstomde nadat in verschillende onderzoeken van de Orde van Advocaten werd geconcludeerd dat niet vast te stellen bleek of er zou zijn gelekt en door wie dan.

Ander niveau

En nu dus weer een beschuldiging van lekken van informatie, zij het minder gericht. „Ik had echt gehoopt dat er op een ander niveau gecommuniceerd zou worden na wat er allemaal gebeurd is deze zomer”, zo stelde advocaat Nico Meijering vast. Hij refereerde aan een eerder incident waarbij delen van de verklaringen van de kroongetuige uitlekten via de media, nog voordat de advocaten die stukken hadden. Die kwamen dus niet van de advocatuur, wilde Meijering maar zeggen.

Een van de belangrijkste strijdpunten tussen de verdediging en het Openbaar Ministerie is en blijft de vraag of kroongetuige Nabil B. betrouwbaar en geloofwaardig is. Bij de beoordeling van die vraag verwijzen verdachten steeds vaker naar het berichtenverkeer van hem. Dat die berichten zijn verstuurd met telefoons die Nabil B. niet had mogen hebben en waarover hij niet altijd de waarheid heeft gesproken, voedt het wantrouwen jegens de kroongetuige.

Lees ook:Hoe 50 jaar war on drugs de generatie-Taghi voortbracht

Advocaat Peter Schouten van Nabil B. meent dat het uitlekken van het berichtenverkeer van zijn cliënt weinig meer te maken heeft met waarheidsvinding. Volgens hem is het de bedoeling „om de familie van de kroongetuige lekker zwart te maken”. Met die woorden maakt Schouten duidelijk dat de moord op De Vries uiteindelijk niets heeft veranderd aan de verhoudingen tussen de verschillende procespartijen. De steeds hardere strijd in de onderwereld waarvan Marengo een voortvloeisel is, leidt ook tot verharding binnen de strafzaak zelf.

Aan het einde van de bewogen procesdag wraakte Taghi’s advocaat Inez Weski, de rechters. Volgens haar heeft de rechtbank de schijn van vooringenomenheid gewekt bij het nemen van een beslissing over een presentatie die Weski wil houden. Het is de derde keer dat de rechtbank in dit proces gewraakt wordt. Wanneer de wrakingskamer een besluit neemt is nog niet bekend.