Opinie

Bij kennis

De operatie is bijna voltooid. De patiënte in kwestie is een vitale 84-jarige kastelein, die nog steeds actief is in haar eigen kroeg. Ze heeft een lokale verdoving gekregen en is dus bij kennis. Zoals gebruikelijk licht ik, gynaecoloog, de anesthesist in over de voortgang van de ingreep. „We gaan sluiten”, zeg ik. Dan hoor ik een enthousiast stemmetje vanonder het laken zeggen: „Ho, ho, dokter, eerst nog even een laatste rondje voor de hele zaak!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl