Limburg onderzoekt nu ook optie sluiting vliegveld Maastricht

Luchtvaart De provincie Limburg hield decennialang de verliesgevende luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) overeind. Nu laat men voor het eerst een mogelijke sluiting onderzoeken.

Het Limburgse probinciebestuur onderzoekt voor het eerst een mogelijke sluiting van Maastricht Aachen Airport.
Het Limburgse probinciebestuur onderzoekt voor het eerst een mogelijke sluiting van Maastricht Aachen Airport. Foto NICO GARSTMAN/ANP

Sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA) is niet langer taboe voor het Limburgse provinciebestuur. Het kleine, verliesgevende vliegveld, dat veel overlast veroorzaakt voor omwonenden, zou op termijn kunnen plaatsmaken voor woningbouw of educatieve instellingen.

De Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, VVD) wil laten onderzoeken wat de kosten en baten van het vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het MAA-terrein een andere bestemming krijgt.

„Het college is bereid om deze vergaande variant door te laten rekenen en als alternatieve optie [...] in beeld te brengen bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse”, aldus Satijn woensdag in een brief aan Provinciale Staten.

Lees ook: ‘Welk probleem lost dit vliegveld op? Het is zelf het probleem’

Oud-staatssecretaris en CDA-politicus Pieter van Geel publiceerde in januari in opdracht van de provincie Limburg een onderzoek naar de toekomst van MAA. Het vliegveld, dat eigendom is van de provincie, zou zich kunnen toeleggen op vrachtverkeer, maar kan zich ook specialiseren in kleine recreatieve luchtvaart (general aviation), onderhoud van vliegtuigen, of opleidingen voor de luchtvaart.

Zeer dicht bij woningen

De brief van Satijn is een trendbreuk. Voorheen wilde de provincie niet weten van een mogelijke sluiting van het meer dan 75 jaar oude vliegveld. Critici stellen al jaren dat MAA geen publiek belang dient en de omgeving alleen maar last bezorgt. Nergens ligt een vliegveld zo dicht bij woningen als in Zuid-Limburg.

Wie vanuit Limburg wil vliegen heeft genoeg alternatieven (Eindhoven, Düsseldorf, Luik). MAA zou de regio ook minder aantrekkelijk maken voor toeristen. Bovendien zou de aan het vliegveld gerelateerde werkgelegenheid te hoog zijn ingeschat.

In mei 2022 moet het Limburgse bestuur uiteindelijk beslissen wat de provincie met het vliegveld wil. Rond die tijd staat ook een miljoenen euro’s kostende renovatie van de enige start- en landingsbaan op het programma.

Zuid-Holland nog niet zover

Waar de provincie Limburg nu de sluiting van de regionale luchthaven meeneemt in een nieuw onderzoek, weigert de provincie Zuid-Holland een dergelijk onderzoek uit te voeren naar de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

In februari 2019 namen provinciale staten een motie aan om „de mogelijkheden voor alternatief ruimtegebruik van het terrein van RTHA te laten onderzoeken”. Maar in mei 2021 meldde het provinciebestuur dat „de minister [Cora van Nieuwenhuizen, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat, VVD] nader onderzoek naar alternatief ruimtegebruik van RTHA niet opportuun” vindt. Mede daardoor, schreef het provinciebestuur, „zien we de luchthaven RTHA op de huidige plek, en met de huidige geluidsruimte, als een gegeven”.

De weigering om de motie van Provinciale Staten uit te voeren leidde tot grote teleurstelling van veel omwonenden. Zij klagen al langer over overlast van de luchthaven, die onderdeel is van de Schiphol Group. Een groep actieve omwonenden blijft pleiten voor ‘Rotterdam Central Park’, een groene ruimte met allerlei publieke voorzieningen tussen Rotterdam en Delft.