Onderwijsinspectie mag rapport over reformatorische school Gomarus publiceren

Kort geding Volgens de voorzieningenrechter is er geen reden te twijfelen aan de juistheid van de conclusies van de inspectie. Op de middelbare school Gomarus in Gorinchem wordt homoseksualiteit beschouwd als zonde.
De reformatorische school Gomarus in Gorinchem.
De reformatorische school Gomarus in Gorinchem. Foto Arie Kievit/ANP

De Inspectie van het Onderwijs mag een kritisch rapport over de reformatorische middelbare school Gomarus in Gorinchem publiceren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag geoordeeld in een kort geding, aangespannen door het schoolbestuur om publicatie te voorkomen. Op de school wordt homoseksualiteit beschouwd als zonde. NRC sprak begin dit jaar met homoseksuele oud-leerlingen die destijds gepest en uitgescholden werden.

Volgens Gomarus geeft het rapport een onjuist beeld van de situatie en is het daarom op verschillende punten onrechtmatig. De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. De inspectie is „in redelijkheid” tot de conclusies in het rapport gekomen, onder meer op basis van gesprekken met leerlingen, aldus de rechter.

‘Beleidsnotitie homoseksualiteit’

Als leerlingen van Gomarus zeggen „homoseksuele gevoelens te hebben”, informeert de school hun ouders daarover, zei de advocaat van de inspectie tijdens een eerdere zitting in de rechtszaal. Die aanpak zou de school hebben vastgelegd in de ‘Beleidsnotitie homoseksualiteit’ uit 2013. De inspectie erkende dat veruit de meeste leerlingen Gomarus als veilig ervaren, maar stelde tegelijkertijd dat de school onvoldoende doet om een veilige omgeving te bieden aan leerlingen met vragen over hun seksuele identiteit of geaardheid.

Ook is het schoolbestuur beperkt op de hoogte van incidenten, aldus de inspectie, en zouden deze incidenten niet leiden tot een evaluatie van het beleid of nieuwe maatregelen. Verder zouden docenten niet weten hoe ze moeten omgaan met vragen van leerlingen over seksuele identiteit en geaardheid.

Uitgescholden en gepest

De advocaten van Gomarus zijn het oneens met de conclusies van de inspectie. Volgens hen is de school veilig. Om die bewering kracht bij te zetten, wezen ze eerder in de rechtszaal op het curriculum met lessen over homoseksualiteit en een jaarlijkse studiedag over seksualiteit. De inspectie legt volgens hen de lat te hoog.

Acht oud-leerlingen van Gomarus vertelden NRC begin dit jaar hoe zij het hebben ervaren om op die school homoseksueel te zijn. Vrijwel allemaal werden ze gepest en uitgescholden, docenten zouden met regelmaat negatieve opmerkingen hebben gemaakt over homoseksualiteit en in twee lesboeken werd homoseksualiteit beschreven als iets dat je kunt veranderen.

In reactie op het artikel in NRC noemde Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) het „absoluut onaanvaardbaar” om leerlingen verplicht uit de kast laten komen. De inspectie startte een onderzoek. De school heeft een passage uit de lesstof over gebed en genezing van homoseksualiteit inmiddels verwijderd.

Lees ook: Uit de kast komen, thuis en op school: ‘Mijn vader vond: je mag gay zijn, als je maar niet gay dóét’