Hij had zich niet zoals het hoorde ziekgemeld

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal arbeidsrecht.

Foto Mariete Carstens/Hollandse Hoogte

Voor zijn baas is de maat vol als de elektricien op 1 april niet op het werk verschijnt, zich niet heeft ziekgemeld of iets van zich heeft laten horen. Dit is diens zoveelste misstap, vindt de werkgever, en nu is het geduld op: de elektricien wordt op staande voet ontslagen. Dit zint hem allerminst.

Bij de rechter betwist de man dat er al langer problemen zijn en dat hij gewaarschuwd zou zijn dat hij zich geen misstap meer kon veroorloven. Ja, hij erkent één keer vijf minuten te laat op het werk te zijn gekomen. Belangrijker, hij was echt ziek en had dat ook gemeld. Dat dit kennelijk niet op de juiste manier is gegaan – hij had zich bij een collega ziekgemeld, niet bij zijn leidinggevende – kan geen dwingende reden zijn voor ontslag op staande voet, meent hij.

De rechter ziet dat anders: het bedrijf kan aantonen dat de man al een klein jaar is aangesproken op werkverplichtingen en dat hij zijn gedrag niet heeft aangepast. Voor de rechter staat vast dat de man herhaaldelijk te laat kwam, zich niet (op de juiste manier) ziek meldde of bereikbaar was voor zijn werkgever. Bovendien twijfelt de kantonrechter aan de ziekmelding. Hierdoor heeft de elektricien een situatie laten ontstaan dat van het bedrijf niet verwacht kan worden het arbeidscontract te laten voortduren. Het ontslag blijft staan.