Hamer: Een minderheidsregering zal het heel moeilijk krijgen

Kort nadat informateur Hamer met haar inbreng begint, moet het debat worden stilgelegd als gevolg van een audiostoring. Hamer moet even later helemaal opnieuw beginnen en grapt. „Ik zou bijna zeggen dat dit symbolisch is voor deze formatie, om het allemaal opnieuw te doen.”

Hamer begint over de impasse voor de zomer, en hoe dit leidde tot het idee om D66 en VVD tijdens de zomer gezamenlijk een formatiestuk te laten schrijven. Volgens Hamer is er met „hart en ziel” aan dit document gewerkt. Het stemde haar zelfs zo optimistisch dat ze op dat moment echt geloofde dat het zou lukken om op inhoudelijke gronden nader tot elkaar te komen.

Helaas ontstonden er daarna bezwaren „van een andere aard dan de inhoud”, zegt Hamer. „Al met al heb ik moeten concluderen dat er op dit moment geen meerderheidsvariant te vinden is en dat rest mij slechts één advies: een minderheidsvariant onderzoeken. Dat vind ik persoonlijk buitengewoon onbevredigend.”

Hamer waarschuwt de Kamer. „Als een minderheidsvariant in dit gesternte begint zal dat zeer ingewikkeld zijn.” Ze wijst op het grote aantal partijen in de Kamer en op de spanningen die tussen partijen zijn ontstaan. Voor een minderheidsregering zal het moeilijk worden om steeds weer steun te vinden.

Hamer maakt zich over de politieke sfeer op dit moment. „Ik vind het lijntje tussen partijen om samen te werken dun, eerlijk gezegd dunner dan dat ik dat ooit heb gezien.” Ze maakt zich zorgen over de onderlinge verhoudingen tussen partijen. „Dat geldt niet alleen voor het midden, maar ook voor de flanken. U bent met z’n allen de volksvertegenwoordiging.” Ze eindigt met een oproep aan de Kamer om de zaak niet verder te laten voortslepen. „Onze parlementaire democratie ligt in uw aller handen, wees er zuinig op.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamer in debat over vastgelopen formatie