Segers tegen Kaag: ik voel me buitengesloten

ChristenUnie-leider Segers voelt zich „buitengesloten”, zegt hij tegen Kaag, die er geen geheim van maakt liever niet te willen regeren met confessionele partijen met een andere kijk op medisch-ethische kwesties. Segers is daar verbaasd over, zegt hij, omdat Kaag tijdens haar HJ Schoolezing maandag ook „mooie woorden over binnensluiten” sprak. „Wij willen ons constructief opstellen”, zegt Segers.

SGP-leider Van der Staaij noemt D66 „kampioen uitsluiting”. Kaag zegt dat ze geen voorzetting wil van het huidige kabinet, omdat ze denkt dat daarmee niet de vooruitgang kan worden geboekt die Nederland volgens haar wel nodig heeft. „Ik ben vanaf het begin transparant en consistent geweest over onze inzet.”

Twitter avatar pdekoning Petra de Koning ‘Wij hebben de ChristenUnie in veel variaties genoemd’, zegt @SigridKaag, ‘maar niet alléén, niet als voortzetting van het huidige kabinet’ #formatiedebat
Twitter avatar pdekoning Petra de Koning ‘D66 wordt kampioen uitsluiting’, @keesvdstaaij heeft een lijstje gemaakt #formatiedebat

Van der Staaij verbaast zich ook over Kaags „visie op koffiedrinken”. Kaag heeft eerder aangegeven dat ze de Haagse politieke traditie om problemen weg te masseren tijdens een kopje koffie niet altijd kan waarderen. Van der Staaij snapt dat niet, omdat Kaag als topdiplomate en minister van Buitenlandse Zaken ongetwijfeld heel veel koffie moet drinken. Kaag vertelt Van der Staaij dat het een misvatting is dat diplomatie alleen maar draait om koffiedrinken en contacten onderhouden. „Diplomaten hebben een doel, en het draait niet altijd om het persoonlijke.”

Twitter avatar pdekoning Petra de Koning Sigrid Kaag legt, op verzoek van @keesvdstaaij, haar ‘visie op koffie drinken’ uit: die vindt ze op het Binnenhof wel ‘zeer persoonlijk’, zij houdt het liever ‘zakelijk’ #formatiedebat

FVD-Kamerlid Van Houwelingen wil weten hoe Kaag het Nederlandse belang denkt te gaan verdedigen, aangezien ze nationalisme verwerpt en zich - volgens Van Houwelingen - opstelt als „globalist”. „Ik beschouw mezelf als patrtiot”, zegt Kaag. Iemand die „Europees handelt en Eurpees denkt” en dat juist doet „vanuit vaderlandsliefde”.

PvdD-leider Ouwehand wil weten waarom VVD en D66 in hun gesprekken in de afgelopen weken zo weinig tot elkaar zijn gekomen op het gebied van klimaat. In het formatiestuk dat de twee partijen tijdens de zomer schreven worden zaken als de stikstofcrisis niet aangestipt. Rutte „verdient eigenlijk geen politieke vrienden meer”, vindt Ouwehand. Ze snapt niet dat D66 nog politieke steun verleent aan een kabinet dat gerechtelijke uitspraken over het klimaat (zoals Urgenda) niet uitvoert, en vraagt waarom D66 zijn ministers niet terugtrekt. „Ik zou het heel onverstandig en destabiliserend vinden om dat te doen”, zegt Kaag.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamer in debat over vastgelopen formatie