Patricia Bruijning: „Er belanden elk jaar 250 kinderen in het ziekenhuis met waterpokken. Hoor je niemand over.”

Foto UMC Utrecht

Interview

Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning: ‘Laat gezonde, jonge kinderen natuurlijke immuniteit opbouwen’

Patricia Bruijning Als het aan Patricia Bruijning ligt, hoeven klassen op de basisschool niet in quarantaine na een besmetting. „Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd, is het perspectief veranderd.”

Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen of honderden scholen hebben alweer klassen naar huis moeten sturen na een coronabesmetting. Onhoudbaar, zeggen scholen. Ook het OMT is inmiddels, volgens kinderarts Károly Illy in dagblad Trouw, vóór versoepeling van de quarantainemaatregel met ingang van 20 september.

Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning, werkzaam bij het UMC Utrecht, is ook voorstander van die versoepeling. De nieuwe quarantainegolf was voorspeld, zegt ze aan de telefoon. „We wisten dat dit zou gebeuren na de zomer. Doel van de huidige beleid is de verspreiding van het virus enigszins te remmen en beheersbaar te houden. Het is er niet op gericht elke besmetting te voorkomen.”

Kinderen onder de twaalf jaar zijn niet gevaccineerd. „Hoewel kinderen het virus minder gemakkelijk lijken door te geven dan volwassenen, kunnen ze elkaar toch aansteken, omdat ze geen afstand meer hoeven te houden in de klas en omdat we nu de besmettelijkere deltavariant hebben. Dan kan het hard gaan. Al zien we in de landelijke cijfers nog geen sterke toename van het aantal gevallen van jonge kinderen met een coronabesmetting.”

Het overgrote deel van de docenten is inmiddels gevaccineerd. Is klassen naar huis sturen nog proportioneel?

„Terechte vraag. In deze fase van de pandemie is het misschien een te rechtvaardigen beleid. Maar zodra je constateert dat het kán, moet de quarantainemaatregel op scholen als eerste opgeheven worden. Nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, is het perspectief veranderd. Zeker voor kinderen zijn de risico’s van een besmetting niet zo groot, weten we na anderhalf jaar ervaring en onderzoek. Zie het, een enkele uitzondering daargelaten, als een verkoudheid.”

En long covid bij kinderen?

„Voor zover nu bekend, is dat risico klein. De onrust berust vooral op incidentele ernstige gevallen. Deze kinderen komen bij kinderartsen terecht en dan gaan terecht de alarmbellen af. Maar als je vervolgens systematisch onderzoek doet, blijkt het beeld anders.

„We moeten ook niet vergeten dat kinderen nu eenmaal infectieziekten krijgen. Daarmee bouwen ze weerstand op. Er belanden elk jaar 250 kinderen in het ziekenhuis met waterpokken. Hoor je niemand over. Of neem de huis-, tuin- en keukengriep: elk jaar worden er 1.500 kinderen zo ziek van, dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Toch vinden we het niet nodig alle kinderen tegen griep in te enten. Er is, bij mijn weten, nog nooit een klas naar huis gestuurd vanwege griep.”

Lees ook: Daar gáán we weer, dacht de directeur van de basisschool

Hoeveel kinderen kwamen door corona in het ziekenhuis terecht?

„Sinds de start van de epidemie gaat het in Nederland om een paar honderd kinderen onder de twaalf jaar. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor wie het treft, maar zet je het af tegen waterpokken of griep, dat zijn het er toch écht weinig.”

Dus als het aan u ligt…

„…gaan we corona bij kinderen op dezelfde manier behandelen als bijvoorbeeld de griep. Dat betekent dat je niet langer maatregelen inzet om besmettingen bij kinderen te voorkomen. Niet iedereen is het daarmee eens. Er is nog veel angst, en terecht, Covid-19 is een vreselijke ziekte. Maar als het om gezonde jonge kinderen gaat, zeg ik: laat ze natuurlijke immuniteit opbouwen. Dit kan, uitzonderingen daargelaten, zonder kleerscheuren.”

Er wordt gewerkt aan een vaccin voor jonge kinderen. Wat verwacht u ervan?

„Pfizer heeft de studies bij kinderen tussen de zes en twaalf inmiddels afgerond, Moderna is bijna zo ver. Ik verwacht dat er eind van dit jaar tenminste één vaccin geregistreerd zal zijn. Dan gaat de Gezondheidsraad zich buigen over de vraag wie dat vaccin moeten krijgen. Ik vermoed dat het om een kleine groep kwetsbare kinderen gaat.”

Tot die tijd lopen die kinderen risico als de quarantainemaatregel stopt.

„Dat is een enorm ingewikkeld dilemma. Die kinderen kun je op school weinig extra bescherming bieden. En dan kom je weer bij de proportionaliteit. Moet je omwille van de veiligheid van een paar kinderen alle overige kinderen om de haverklap in thuisquarantaine zetten? Dat is ook niet goed.”

Lees ook: De hoop is nu op de pubers gevestigd

In het voortgezet onderwijs hoeven geen hele klassen naar huis. Alleen degene met wie een besmet persoon nauw in contact is geweest, tenzij diegene gevaccineerd is. Scholen mogen dat officieel niet vragen.

„Daar wringt de schoen. Wij hebben een prachtige privacywetgeving, die in vredestijd werkt, niet tijdens een pandemie. Dan kan dat de veiligheid van anderen in de weg zitten. Het is goed de regels niet zo star toe te passen. We weten dat van de tieners tussen de twaalf en zestien jaar inmiddels 50 tot 60 procent gevaccineerd is. Dit loopt nog op, is de verwachting, naar bijna 70 procent.”

Is dat genoeg?

„Daarmee ban je het virus niet uit scholen, maar in combinatie met een vaccinatiegraad in de samenleving van bijna 90 procent zou het genoeg moeten zijn.”