‘Ruim twee op drie beursgenoteerde bedrijven voldoen aan komend vrouwenquotum’

Female Board Index 61 bedrijven halen het voorgestelde minimum vrouwen in de raad van commissarissen. De benoeming van vrouwelijke bestuurders is echter gestagneerd.
In februari stemde de Tweede Kamer in met een wet die regelt dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw is.
In februari stemde de Tweede Kamer in met een wet die regelt dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw is. Foto Getty

De verhouding tussen aantallen mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van 89 grote Nederlandse ondernemingen, trekt steeds meer bij. Uit de jaarlijkse Female Board Index blijkt dat in dit jaar het percentage vrouwelijke commissarissen steeg, van 29,5 procent naar 33,2 procent. De Index is dit weekend vrijgegeven, gebaseerd op het onderzoek van professor Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar in Tilburg aan de School for Business and Society.

Van de meegenomen beursgenoteerde bedrijven voldoen er nu 61 aan het aanstaande vrouwenquotum, dat voorschrijft dat een derde van het bestuur vrouw moet zijn. In 2020 haalden 51 genoteerde bedrijven het gestelde minimum voor het aantal vrouwelijke commissarissen. Er zijn 28 bedrijven die het quotum niet halen; daar moeten in totaal nog 33 vrouwen worden benoemd.

Lees ook: Meer vrouwen in de top? Dat lukt alleen de bedrijven die ertoe verplicht worden

Bestuursbenoemingen minder vlot

In februari van dit jaar werd in de Tweede Kamer ingestemd met een wettelijk quotum: minimaal een derde van de leden van de RvC moet een vrouw zijn. De wet is nog niet van kracht, onderzoeker Lückerath-Rovers schrijft te hopen dat dat „spoedig na het zomerreces” plaatsvindt. Zij stelt te vrezen dat in de omstandigheden van de coronacrisis bedrijven een „een oude reflex” volgen door te zeggen „het komt nu even niet zo goed uit”. Volgens haar inventarisering moeten vooral „kleinere fondsen” werk maken van het benoemen van vrouwelijke commissarissen. In de AEX voldoen bijna alle grote ondernemingen aan de voorgestelde minima van de wet.

Onder bestuurders is het aandeel vrouwen wel gestagneerd. In het afgelopen jaar werden weliswaar vijf vrouwen benoemd maar vertrokken er twee, terwijl er in 2020 een netto toename was van negen. Eerder dit jaar concludeerde ook de Commissie Monitoring in de zogeheten Bedrijvenmonitor Topvrouwen dat het aandeel vrouwen in de bedrijfstop neemt niet snel genoeg toeneemt.