’70 procent werkgevers wil vaccinatiestatus personeel kunnen inzien’

Het merendeel van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder zeshonderd leden blijkt dat 70 procent zich zorgen maakt over de veiligheid op de werkvloer als daar niet-gevaccineerde medewerkers rondlopen. Eveneens 70 procent wil medewerkers daarom naar hun vaccinatiestatus kunnen vragen.

Het inzien van prikgegevens zou bovendien niet zonder gevolgen blijven. Zo’n driekwart van de ondervraagden zou van een niet-gevaccineerde werknemer een negatieve testuitslag willen zien, terwijl de helft diegene zou overtuigen zich alsnog te laten inenten. 8 procent van de ondervraagden zou een ongevaccineerde werknemer ontslaan.

Werkgevers mogen personeelsleden in de meeste gevallen niet vragen om een vaccinatiebewijs, tenzij een rechter bepaalt dat de zorgplicht van een werkgever zwaarder weegt dan de privacy van een werknemer. AWVN wil dat het kabinet de mogelijkheden van tijdelijke wetgeving onderzoekt, waarmee onder bepaalde voorwaarden kan worden gevraagd naar vaccinatiegegevens van medewerkers. Gedoeld wordt onder meer op werksituaties waarbij onvoldoende afstand kan worden gehouden. Een soortgelijke oproep kwam vrijdag van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Vooralsnog lijkt een wetswijziging niet op handen.

De belangenbehartiger van werknemers, vakbond FNV, is fel tegen een registratiemogelijkheid. „Wat als zo’n werkgever weet dat je niet bent gevaccineerd, wat gaat hij daar dan mee doen?”, aldus vicevoorzitter Kitty Jong zaterdag tegen de Volkskrant.

Lees ook: De vaccinatiegraad blijft steken. Wat kan het kabinet nog doen? Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vrijwel gelijk, wel meer positieve tests