Hamer: politieke consensus over inhoud, maar ‘wie met wie-vraag’ speelde op

Vertrekkend informateur Mariëtte Hamer stelt dat niet-inhoudelijke redenen ten grondslag hebben gelegen aan de tot dusver mislukte formatie over een meerderheidscoalitie. Tussen VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie is „op de hoofdlijnen van de inhoud” zelfs „brede overeenstemming in de Nederlandse politiek”, stelt Hamer.

„Maar het gaat nooit alleen over de inhoud”, vervolgt ze. Tijdens de gesprekken merkte ze dat de vraag „wie met wie” steeds nadrukkelijker ging opspelen. Een rol daarin speelde het beeld dat de partijen van elkaar hebben en de indruk die een bepaalde samenwerking bij de kiezers zou kunnen wekken.

Desondanks zijn in meerdere gesprekken meerderheidsvarianten besproken, waarbij de partijen onderhandelingsruimte tot elkaar openlieten. Maar na afgelopen weekend heeft ze de conclusie getrokken dat er „nauwelijks beweging meer was”.

Twitter avatar pimvandendool Pim van den Dool Scheidend informateur Hamer noemt niet-inhoudelijke blokkades als reden impasse: ‘Op de hoofdlijnen van de inhoud is er zelfs brede overeenstemming in de Nederlandse politiek.’ #formatie https://t.co/8zNJ0lpyRl
Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hamer: zorgelijk dat er geen meerderheidscoalitie mogelijk is