Arbeidsongeschikten hoeven voorschot niet aan UWV terug te betalen

WIA Sinds 1 januari 2020 vorderde het UWV de voorschotten terug van zo’n vierduizend aanvragers van een WIA-uitkering. Sommige cliënten kwamen hierdoor in de financiële problemen.
Het UWV-kantoor in Amsterdam.
Het UWV-kantoor in Amsterdam. Foto Kim van Dam/ANP

Aanvragers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die door lange wachttijden bij het UWV een voorschot hebben ontvangen, hoeven dit niet terug te betalen. Dat schrijft de uitkeringsinstantie maandag in een verklaring. Sinds 1 januari 2020 heeft het UWV de voorschotten teruggevorderd van zo’n vierduizend aanvragers van een WIA-uitkering, aldus een woordvoerder. Het gaat om een bedrag van gemiddeld 2.000 euro per persoon. Sommige cliënten kwamen hierdoor in de financiële problemen, bleek begin deze maand uit informatie vergaard door een meldpunt.

Werknemers die bijna twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken, komen in aanmerking voor een WIA-uitkering. Een arts van het UWV voert de keuring uit en bepaalt of iemand inderdaad nog arbeidsongeschikt is. In afwachting van die beoordeling kan een cliënt een voorschot krijgen. Door onderbezetting wordt de wettelijke termijn van acht weken voor keuring echter steeds vaker niet gehaald. Wanneer aanvragers uiteindelijk niet of slechts deels arbeidsongeschikt werden verklaard, moesten ze forse bedragen terugbetalen.

‘Mismatch in vraag en aanbod’

Door een tekort aan keuringsartsen en de beperkende coronamaatregelen zijn de vertragingen bij de WIA-beoordelingen „fors” opgelopen, aldus het UWV. Om te voorkomen dat aanvragers hiervan financieel de dupe worden, vordert de uitkeringsinstantie tot zeker „eind 2022” geen voorschotten terug. Mensen die de terugvordering al (deels) hebben betaald, krijgen dat geld teruggestort. Het gaat om cliënten die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en cliënten die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden.

Tegelijkertijd is het schrappen van de terugvorderingen een doekje tegen het bloeden. Om de achterstanden bij de keuringen terug te dringen, is volgens het UWV „een structurele oplossing nodig” om „de mismatch tussen vraag en aanbod” tegen te gaan. De uitkeringsinstantie verzoekt een nieuw kabinet en de Tweede Kamer om hieromtrent „snel ingrijpende keuzes” te maken.