‘Het is tijd voor cultuurdrammers’

Paradiso-debat Het corona-steunpakket moet blijven voor cultuur, was de uitkomst van het Paradiso-cultuurdebat. De cultuursector is er volgens Pim van Strien (VVD) bij gebaat geen Calimero-gedrag meer te vertonen.

Het Paradisodebat over de toekomst van de cultuursector
Het Paradisodebat over de toekomst van de cultuursector Foto Jack Aarts

„Preek dat kunst essentieel is. Geloof, beheer en investeer.” Met die oproep van Ann Demeester, directeur van het Frans Halsmuseum, sloot zondagavond het officiële deel van Paradisodebat. In de Amsterdamse poptempel discussieerden nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer en cultuurbehartigers over hoe de cultuursector sterker uit de crisis kan komen en welke lessen er geleerd kunnen worden uit die crisis.

De meeste sprekers vonden dat het op 1 oktober aflopende corona-steunpakket voor de cultuursector moet worden verlengd. De Taskforce culturele en creatieve sector was dit weekend nog met de berekening gekomen dat door het gebrek aan publieksinkomsten het omzetverlies voor 2021 op 2,8 miljard uitkomt.

Meedenken en bevragen

Om uit de crisis te komen kwamen de cultuurmakers met voorstellen. Componist Merlijn Twaalfhoven pleitte ervoor dat kunstenaars meer betrokken moeten worden bij de wereldproblematiek. Kunstenaars hebben een lange termijnvisie omdat ze geen achterban hebben waaraan ze verantwoording hoeven af te leggen. Ook Imara Limon, conservator Amsterdam Museum, zette in op serieuze inspraak van kunstenaars in de politiek, opdat instituten en autoriteiten bevraagd kunnen worden en feeling wordt gehouden met wat er maatschappelijk speelt.

Lees ook: Minister: eerlijker beloning voor kunstenaars nodig

Architect Francesco Veenstra vond dat er meer gekeken moet worden naar wat kunst oplevert in plaats van wat het kost („investeren in plaats van subsidiëren”). Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het dat digitale kunstuitingen waarde hebben en dat we daar meer in moeten investeren, stelde Wouter van Ransbeek, directeur Internationaal Theater Amsterdam.

Calimero

Het ging natuurlijk om de antwoorden van de politiek-culturele woordvoerders die werden ondervraagd door journalist Aldith Hunkar. Lisa Westerveld (Groen Links) hoopte op een andere mindset , zodat er meer gekeken werd naar ‘brede’ welvaart, en dus naar wat iets oplevert in plaats van te kijken naar wat iets kost. Dat de politici het volgens de cultuursector hebben laten afweten, werd in twijfel getrokken door Pim van Strien (VVD). „Er was geen sprake van dédain voor cultuur, en de sector moest stoppen zich als een Calimero op te stellen”

Lees ook: Mogen en durven we weer? Een cultuurherfst tussen hoop en vrees

De schade die de cultuursector heeft opgelopen is evident. Nu moet dat vertaald worden naar rechtvaardiging van de steun, was de conclusie. Het wordt tijd voor ‘cultuurdrammers’, concludeerde Hunkar.

Correctie: 4 procent BNP is gecorrigeerd in 4 procent BBP