Broekers-Knol trekt streng plan voor gezinshereniging plotseling weer in

Asiel Maandag bleek dat de IND al maanden een veel strenger beleid hanteert voor minderjarige asielzoekers. Honderden asielkinderen dreigden daardoor op te groeien zonder ouders.

Volgens bronnen van NRC werd de maatregel door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol doorgedrukt. Foto Bart Maat/ANP
Volgens bronnen van NRC werd de maatregel door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol doorgedrukt. Foto Bart Maat/ANP

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) heeft het beleid om de gezinshereniging voor alleenstaande asielkinderen zo veel mogelijk te weigeren, plotseling weer ingetrokken. Alleen in gevallen waarin er „evident geen sprake is van alleenstaand”, zo schrijft Broekers-Knol aan de Tweede Kamer, zal de nareis van ouders, broertjes en zusjes nog worden afgewezen. In welke gevallen hier sprake van kan zijn, wordt niet nader uitgewerkt in de brief.

Lees ook: De Syrische jongen (10) mocht blijven, maar zijn ouders zag hij niet meer

Het besluit van Broekers-Knol komt een dag nadat NRC onthulde dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds enkele maanden een veel strenger beleid hanteert voor minderjarige asielzoekers. De maatregel was bedoeld om een einde te maken aan het vooruitsturen van jonge kinderen om zo het hele gezin kans te geven op asiel in Nederland. In een intern stuk sprak de IND van een „duidelijk signaal (...) waarmee het vooruitsturen van kinderen kan worden ingeperkt”. De Tweede Kamer werd niet geïnformeerd.

Sinds november van het vorige jaar hanteerde de IND een nieuwe ‘interpretatie’ van het begrip ‘Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling’ (amv’er). Kinderen die alleen in Nederland zijn aangekomen en daarna tijdelijk bij een familielid waren ondergebracht, zoals een tante, half-oom of neef, golden voortaan niet langer als ‘alleenstaand’ en hadden daarom niet langer recht op nareis van hun ouders als hun asielaanvraag was goedgekeurd. Omdat er altijd wordt gezocht naar (verre) verwanten in Nederland, is dit een veel voorkomend scenario. Op dit moment gaat het om 207 kinderen, zo schrijft Broekers-Knol aan de Kamer.

Doorgedrukt

Volgens bronnen van NRC heersten er binnen de IND twijfels over de juridische haalbaarheid van de nieuwe interpretatie en werd de maatregel door staatssecretaris Broekers-Knol doorgedrukt – in strijd met negatief advies van haar ambtenaren. In haar brief aan de Kamer ontkent Broekers-Knol dit. Volgens de staatssecretaris werd ze weliswaar in maart in een departementele nota geadviseerd om de „door de IND gehanteerde werkwijze los te laten”, maar schoof ze een definitief besluit voor zich uit omdat ze eerst een „brede inventarisatie” van het probleem wilde afwachten. In de tussentijd bleef het beleid om nareis te weigeren gewoon van kracht. De „werkwijze”, zo meldde het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder naar aanleiding van vragen van NRC, was „zorgvuldig tot stand gekomen.”

Nu schrijft Broekers-Knol dat ze pas maandag – de dag waarop NRC over de zaak publiceerde – de resultaten van de inventarisatie op haar bureau kreeg. Daaruit bleek dat de „omvang van de casuïstiek” (het aan aantal kinderen dat werd getroffen door de maatregel) „aanmerkelijk groter dan aanvankelijk werd gedacht” – namelijk 207 kinderen. Hierop besloot de staatssecretaris om de maatregel grotendeels terug te draaien, zo schrijft ze.

Binnen de IND was overigens al op 9 juni bekend dat het „om ongeveer 200 zaken” ging. „Dit wordt nog teruggekoppeld aan de staatssecretaris”, meldt een intern verslag.

In de Tweede Kamer is boos gereageerd op de berichtgeving in NRC. Veel Kamerleden waren verbolgen over het feit dat ze niet eerder op de hoogte waren gebracht.