Brieven

Brieven 20/8/2021

Afghanistan

Defensie geen bijzaak

In het Kamerdebat over het Afghanistanbeleid bleef de hoofdvraag onbesproken: welke gevolgen heeft de Amerikaanse aftocht voor de Nederlandse veiligheid? De les is zonneklaar: ook onder president Biden stelt Amerika in de wereld het eigen belang voorop. Bondgenoten kunnen niet langer rekenen op Amerikaanse bescherming en zullen dus meer moeten investeren in hun eigen defensie. Voor Nederland betekent dat investeren in Europese politieke en veiligheidssamenwerking, inclusief met Frankrijk. Aan hogere Nederlandse defensie-uitgaven valt daarbij niet te ontkomen; volgens de Defensievisie 2035 is structureel minimaal 13 miljard euro nodig. In de kabinetsformatie mag de Europese defensiesamenwerking dus geen bijzaak blijven.

Den Haag

Vaccinatiepaspoort

Is het wel proportioneel?

De heren Pierik en Verweij schieten te kort door de bocht door de vaccinatiepas te vergelijken met het niet mogen rijden met te veel alcohol op (Vaccinatiepas voor café geen discriminatie, 18/8). Dit laatste wordt namelijk niet standaard getest bij iedereen die op elk willekeurig moment in de auto stapt. Het zou zomaar kunnen dat Pierik en Verweij – indien dit wel zou gebeuren – ook regelmatig niet achter het stuur mogen kruipen. Zijn ze dan nog steeds vóór het maken van onderscheid? Als je zonder besmettingsrisico wilt leven kun je er ook voor kiezen niet naar het café te gaan. En om corona op de lange termijn tegen te gaan kunnen we misschien beter kiezen voor alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland, en dit bij elke reiziger controleren. Zijn we dan nog steeds vóór het maken van onderscheid? Ook rokers, drinkers, sporters en ongezonde eters belasten de ziekenhuizen, en als zij wegblijven is er meer ruimte voor Covid-patiënten. Willen we hier ook onderscheid maken?

Het leven in een risicoloze samenleving is niet haalbaar, en de vraag hoe passend en vooral hoe proportioneel het is om niet-gevaccineerden uit te sluiten van publieke plaatsen dient met betere argumentatie beantwoord te worden.

Veenendaal

Klimaat

VVD heeft wél een visie

Thijs Kleinpaste benoemt het verschil tussen de klimaatvisie van VVD en D66, zonder dit verder toe te lichten (Met de VVD redden we het klimaaat niet, 14/8). Bij deze. De VVD staat pal voor kernenergie. Mark Rutte toonde tijdens de verkiezingscampagne lef door de visie uit te spreken dat er bijvoorbeeld in Groningen plek is voor een nieuwe generatie kerncentrale. Waar de geëigende klimaatpartijen impliciet kiezen voor aardgas en biomassaverbranding, zet de VVD zich naast het stimuleren van wind- en zonne-energie ook in voor de acceptatie van kernenergie. Kerncentrales wekken immers op grote schaal CO2-vrije energie op. En dat is keihard nodig. Hier zit dus inderdaad een belangrijk inhoudelijk verschil waar de VVD eerlijk gezegd beter is voor het klimaat dan links.

Nog even een flashback naar tien jaar geleden die mij het vermelden waard lijkt: als de milieubeweging niet een stokje had gestoken voor de kernenergievisie van CDA-minister Maxime Verhagen onder Rutte I, dan waren we nu verder geweest met het Nederlandse klimaatbeleid en hadden we veel minder CO2 uitgestoten dan nu. De oppositie was echter fel tegen. Greenpeace bespeelde de publieke opinie door Verhagen te kronen tot ‘Prins Kernafval’. Zijn plannen voor een nieuwe CO2-vrije energiecentrale verdwenen helaas in de prullenbak.

Krimpen aan de Lek

Geweld

Benoem expliciet sekse

Bijna dagelijks lezen wij in de krant over geweldsincidenten door jongeren, veelal kinderen dus nog. Het interview met politiechef Fred Westerbeke (Achter geweld zit vaak probleem’, 16/8) geeft een interessant inkijkje in wat dit voor het politiekorps in Rotterdam betekent. Het artikel bevat ook een statistisch overzicht over 2019 en 2020 van het OM. Wat ik keer op keer stuitend vind in de berichten is het verzamelwoord ‘jongeren’. Meiden zijn ook jongeren, maar ik durf te wedden dat zij dik ondervertegenwoordigd zijn. De politie mag explicieter zijn in het benoemen van de sekse van de daders. Of is dit stigmatiserend?

Doorn