Opinie

Een bevrijding

Op een camping in de Franse Alpen laat ik mijn boek Bevrijd door liefde even onbeheerd achter. Als ik terugkom bij mijn plekje constateer ik dat het boek verdwenen is. Mijn tienerzoon stelt droogjes vast dat ik nu bevrijd ben van bevrijd door de liefde.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl