Halvering van aantal veiligheidsregio’s met risiconiveau ‘zeer ernstig’

Zeven van de vijfentwintig Nederlandse veiligheidsregio’s hebben momenteel het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Dat is een halvering ten opzichte van vorige week, toen veertien regio’s op die manier werden geclassificeerd. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt op het coronadashboard van de overheid. In totaal is in twaalf regio’s het risiconiveau bijgesteld naar beneden.

Nederland kent vier risiconiveaus: ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’. Deze leggen vast hoe het in de regio’s gesteld is met het coronavirus en de verspreiding daarvan. De niveaus worden bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen. In tien regio’s is de coronasituatie gekenmerkt als ‘ernstig’, in acht regio’s als ‘zorgelijk’. Geen enkele regio voldoet aan het laagste niveau van ‘waakzaam’.

In onder meer de regio’s Utrecht, Hollands-Midden en Zaanstreek-Waterland is de situatie rondom het coronavirus iets positiever geworden; deze gebieden krijgen sinds woensdag de classificatie ‘ernstig’ in plaats van ‘zeer ernstig’. Onder meer in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Noord is de situatie nog wel ‘zeer ernstig’.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Onvolledige dagcijfers over positieve tests door technische storing bij GGD-GHOR