Dit zijn de lessen van de vierde golf, om de vijfde te voorkomen

Coronabeleid Het strijdplan tegen de vierde golf lag klaar, maar toch werd Nederland overvallen. Hoe moet dat in het najaar?

Even kwam het nachtleven weer op gang, zoals bij Annabel in Rotterdam. Wordt dat snel weer mogelijk?
Even kwam het nachtleven weer op gang, zoals bij Annabel in Rotterdam. Wordt dat snel weer mogelijk? Foto Olivier Middendorp

Midden in de zomer lag het strijdplan om de vierde golf tegen te houden klaar. Het RIVM had eraan gewerkt, de GGD’s hadden een „Roadmap Q3” opgesteld voor de beste inzet van het personeel. Maar nog voor dat plan op het bureau van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) lag, was de golf al begonnen – en binnen de kortste keren was er geen houden meer aan.

Het plan zag er als volgt uit. Deze zomer moest het aantal besmettingen, net als vorig jaar, sterk dalen – tot maximaal enkele tientallen positieve tests per dag.

Nieuwe uitbraken zouden dan lokaal zijn en blijven. Via metingen in het rioolwater zouden opflakkeringen van het virus snel werden opgespoord – besmette mensen scheiden virusdeeltjes in hun ontlasting uit. Dan zouden de GGD’s bovenop die buurt duiken: iedereen zou een uitnodiging krijgen om getest te worden en er moest intensief worden gespeurd naar nog niet ontdekte besmettingen. Het bron- en contactonderzoek moest iedere patiënt aan een bekende besmettingshaard kunnen koppelen.

Maar dat plan ging uit van een vierde golf in het najaar en niet in juli. Het kabinet had kort daarvoor besloten dat nachtclubs weer open mochten en ook festivals werden weer toegestaan. Dat kon, zo was de gedachte, omdat bezoekers voor toegang getest zouden worden. Maar er bleken grote gaten te zitten in dat systeem om uitbraken te voorkomen. Nog voor het plan om een nieuwe golf te voorkomen kon worden uitgevoerd, liep het aantal besmettingen razendsnel op.

Vertraagde uitslagen

Er waren bovendien problemen met cruciale onderdelen van het plan: in het rioolwater werd een stijging van het aantal virusdeeltjes pas ontdekt nadat het aantal positieve tests al explosief was toegenomen. De vertraging kwam omdat dit onderzoek relatief veel tijd in beslag neemt. Een ander probleem was dat geteste mensen soms lang moesten wachten op hun uitslag door grote drukte bij de labs. En het bron- en contactonderzoek moest al snel worden beperkt omdat de GGD’s de grote toestroom van besmette mensen niet aankonden.

Volstaat het strijdplan voor het najaar, als het seizoen van de luchtweginfecties weer begint, het leven zich vaker binnenskamers afspeelt en het virus zich makkelijker verspreidt?

Het plan is goed, zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, maar was ongeschikt voor de situatie in de zomer. Het RIVM denkt dat tijdens een volgende golf het aantal besmettingen erg laag zal zijn en er lokale uitbraken zijn. „Die zijn sneller te zien in de riolen, omdat je dan ook mensen meeneemt die zich niet laten testen. Als er alleen lokale uitbraken zijn, moeten de GGD’s het onderzoek aankunnen.”

Lees ook: ‘Het virus indammen met bron- en contactonderzoek is niet meer realistisch’ ziet de GGD

Technologische sprong

Er is ook hoop dat nieuwe werkmethoden het contactonderzoek sneller maken. Daar is al een voorbeeld van. Want een enkele GGD hoefde deze zomer het bron- en contactonderzoek nauwelijks te beperken. In de GGD regio Utrecht werden de onderzoeken vrijwel volledig uitgevoerd en werden zo’n 1.300 ‘cases’ per dag afgehandeld. „Omdat we de ervaring hadden van vorig jaar, toen het aantal besmettingen ineens zo steeg hebben we besloten dit proces te innoveren”, licht een woordvoerder toe.

De Utrechtse GGD werkt met een digitaal systeem, Coronacare. Jongeren onder de dertig – de grootste aantallen besmette personen in de laatste golf – werden één keer gebeld en gevraagd een online vragenlijst in te vullen over waar ze geweest zijn en met wie ze contact hadden. Zo hielden GGD en RIVM zicht op de besmettingshaarden. In de tijd die bron- en contactonderzoekers hiermee bespaarden, konden ouderen en andere risicogroepen gebeld worden.„Wij merken dat dit digitale proces een hele efficiënte methode is, passend bij de doelgroep.

Dit najaar moeten alle GGD’s een technologische sprong maken. HPZone, de verouderde software die de GGD’s momenteel voor het bron- en contactonderzoek gebruiken, wordt dan vervangen door een eigen systeem. Met een app, GGD Contact, kunnen positief geteste mensen zelf inventariseren bij wie ze in de buurt zijn geweest tijdens hun besmettelijke periode. Hun contactgegevens kunnen via de app met de GGD gedeeld worden, waardoor naar verwachting veel tijd bespaard zal worden. Voor eind september moeten alle GGD’s het nieuwe systeem gebruiken.

Lees meer over de problemen bij het bron- en contactonderzoek: Niets te doen voor de flexwerkers van de GGD, midden in de pandemie

Vaccinatiegraad

Hoe goed het plan gaat werken om een mogelijke vijfde golf te stoppen, zal voor een groot deel afhangen van de vaccinatiegraad. Van den Hof: „We hebben nu weer gezien hoe snel het virus zich onder ongevaccineerde groepen kan verspreiden.”

Feesten in nachtclubs en festivals kunnen misschien weer worden toegestaan als de vaccinatiegraad hoger is. De regels voor het testen voor toegang zijn al verscherpt: een negatieve test mag nog maximaal 24 uur oud zijn, in plaats van 40 uur. Maar, waarschuwt Van den Hof: de vaccins lijken wat minder goed te beschermen tegen de Deltavariant. „Je moet serieus nadenken over hoe festivals toch georganiseerd kunnen worden. Misschien moet je gevaccineerde mensen toch laten testen voor ze naar binnen mogen zolang niet iedereen de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren.” Veel jongeren zijn pas een keer gevaccineerd.

De piek van de vierde golf liet ook goed nieuws zien: de besmette jongeren infecteerden weinig ouderen. „Van de mensen die ernstig ziek raakten was het overgrote deel niet gevaccineerd”, vult Van den Hof aan. „Ook in de verpleeghuizen waren er wel meer positieve testen, maar die stijging was niks in vergelijking met wat we al hebben gezien. Dat is bemoedigend, omdat toen de meeste besmettingen al werden veroorzaakt door de Deltavariant.”