Opinie

De drie categorieën

In 2021 is het vragen naar iemands geslacht een potentieel mijnenveld geworden. De oude tweedeling man en vrouw voldoet niet meer, en ook overheden en bedrijven moeten met de tijd mee. Dat men nog niet overal zover is, merk ik als ik online kaartjes reserveer voor een museum in Zwitserland. Het formulier biedt de keuze tussen de drie categorieën die er volgens Zwitsers toe doen. „Herr, Frau en Firma.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden.Insturen via ik@nrc.nl