Mogelijk meer rijstroken open op Haringvlietbrug

Wegwerkzaamheden Tijdens de reparatie van de brug zou maar één strook open blijven. Mogelijk worden dat er twee, op verzoek van provincies.

Aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Met een lagere snelheidslimiet moet dit tijdelijk zijn opgelost.
Aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Met een lagere snelheidslimiet moet dit tijdelijk zijn opgelost. Foto ANP / Sem van der Wal

Op de Zuid-Hollandse Haringvlietbrug blijven tijdens werkzaamheden de komende twee jaar misschien toch twee rijstroken per richting beschikbaar, in plaats van één. Daarmee zouden de hinder en de economische schade flink worden beperkt. Rijkswaterstaat onderzoekt deze mogelijkheid op dringend verzoek van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

Of de rijstroken open kunnen blijven, hangt vooral af van de vraag of politie en Openbaar Ministerie voldoende capaciteit hebben om een verlaging van de maximumsnelheid van honderd naar vijftig kilometer per uur te handhaven. Rijkswaterstaat zet „momenteel vol in op het organiseren van handhaving zodat we zo snel mogelijk om kunnen schakelen van twee keer een rijbaan naar twee keer twee rijbanen met handhaving”, schrijft hoofdingenieur-directeur Arjan Driesprong van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid in een mail aan regionale bestuurders. „Momenteel is nog niet duidelijk wanneer handhaving beschikbaar is. Dat is ook de reden dat Rijkswaterstaat naar buiten toe alleen inzet op twee keer één rijbaan. Wij willen voorkomen dat we verwachtingen scheppen die we niet waar kunnen maken.”

De verbinding op de A29 tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar gedeeltelijk op slot om het rijdek van de brug veiliger te maken. Dat bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Deze klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Rijkswaterstaat beschouwde tot voor kort als enige kortetermijnmaatregel een verlaging van de snelheid naar vijftig kilometer per uur en het sluiten van één rijstrook. Pas over twee jaar kan het rijdek van het beweegbare deel van de brug worden vervangen. Andere oplossingen dan het gedeeltelijk afsluiten van de rijweg zijn „niet kansrijk genoeg om snel te realiseren”, aldus Rijkswaterstaat.

Vorige week bleek dat de extra reistijd kan oplopen tot 68 minuten

Een gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug leidt tot een twee jaar durend verkeersinfarct in de onmiddellijke omgeving van de brug en grote vertragingen voor reizigers, stellen de drie provincies en de bestuurders van de omliggende gemeenten. Ook zouden hulpdiensten en medisch personeel niet tijdig op hun plaats van bestemming kunnen zijn. Uitgaande van een extra half uur reistijd in de avondspits zou de schade alleen al voor het goederenvervoer ruim 50 miljoen euro bedragen. Uit nieuwe prognoses bleek eind vorige week dat de extra reistijd verder kan oplopen, tot 68 minuten in zuidelijke richting, bovenop de bestaande reistijd op de weg waar nu ook al regelmatig files staan. Ook zal er twintig minuten extra vertraging optreden op de oostelijker gelegen Moerdijkbrug op de A16, waar het verkeer naar zal uitwijken, zo wijzen prognoses uit.