Opinie

Nederland is een van de misdadigste landen ter wereld

Criminaliteit Nederland is een witwasserij in het hart van Europa en daarom medeschuldig aan de moord op Peter R. de Vries, fulmineert .

Ik richt me tot jou, Nederland. Ik richt me tot de Nederlanders met de vraag: kennen jullie jezelf nu echt zo slecht? Heeft Nederland nu echt zo’n vertekend zelfbeeld? Nederland is een van de misdadigste landen ter wereld. Ik weet het, hier zal de lezer zijn wenkbrauwen optrekken of zijn voorhoofd fronsen. Een enkeling leest niet meer door. De meesten zullen me verwensen. In het beste geval zien ze me als een idioot, in het slechtste geval als een staatsvijand. Geef me nog even, een moment.

Als ik Nederland een van de misdadigste landen ter wereld noem, bedoel ik niet de straatcriminaliteit. Ik bedoel geen rechtssysteem waar aan vonnissen een prijskaartje hangt, of een politie en regering in dienst van steekpenningen of drugskartels. Nee, over dat soort corruptie heb ik het niet. Integendeel, vanuit dat oogpunt zijn jullie een land met een institutioneel sterke structuur, met een in essentie gezonde politie, met een vooruitstrevend gevangenissysteem. Een land van mensenrechten en sociale rechten. Wat jullie tot een van de misdadigste landen ter wereld maakt, is jullie economisch systeem: jullie zijn een offshore-gebied geworden. Ja, jullie staan niet formeel op het lijstje van belastingparadijzen, maar jullie zijn het wel. Jullie hebben tal van bedrijven aangetrokken: FIAT, Ferrari, als het gaat over Italiaanse bedrijven. Jullie hebben Mediaset, hebben filialen van eBay, het kantoor van Google, zesentwintig vennootschappen van Nike. Verder INGKA, de holding die een van Ikea’s kloppende harten leidt, jullie hebben Netflix.

Dit alles, zul je zeggen, is volkomen legaal. Dat is zo, het is volkomen legaal en het heeft jullie veel directe rijkdom gebracht. Stromen rijkdom, gratis en voor niets. In wezen stellen jullie al deze vennootschappen in staat aan het rechtssysteem van hun eigen landen te ontsnappen, jullie bieden lokale vestigingsmogelijkheden en vragen daarvoor een klein percentage in ruil. Dit alles heeft echter een prijs.

Lees ook: Italiaanse maffia-experts: Nederland is naïef

En dat jullie nu ineens een land zijn waar de drugshandelaren even gewelddadig optreden als in een willekeurige buitenwijk van Lagos, bereid om in Amsterdam een journalist te vermoorden en eerder ook een advocaat, precies zoals op 18 september 2019 met Derk Wiersum is gebeurd, is het gevolg van het feit dat iemand die de criminele dienst uitmaakt in Nederland tegenwoordig een toegangsmogelijkheid tot witwassen heeft zoals nergens anders in Europa. Dankzij het Nederlandse fiscale systeem heeft de georganiseerde misdaad zover kunnen komen. Degenen die in de Nederlandse misdaad de dienst uitmaken, doen dat in het hart van de Europese witwasserij. En dit brengt met zich mee dat iedereen die zich tegen hun zaken verzet, wordt vermoord. Dat kunnen ze doen, omdat hun criminele geld via dezelfde ongereguleerde platforms circuleert als het geld van het hedendaagse kapitalisme.

Paradijs voor multinationals

De opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries weet dat wie aan zijn geld komt aan ieders geld komt en weet dat hij kan inspelen op deze kans. Op ’s lands noodzaak tot verzwijgen en geen werkelijk licht werpen op zijn fiscale maatregelen. Nederland gunt de grote vennootschappen van het hedendaagse kapitalisme niet alleen fiscale voordelen. Ook dankzij veel andere privileges verhuizen vennootschappen naar jullie toe. Holdings met een praktisch afwezige fiscus, vennootschapsbesturen met ongekende flexibiliteit, een snel rechtsapparaat in dienst van fiscale kwesties en zonder bureaucratie; een paradijs voor multinationals, met een systeem van fiscalisten, belastingconsulenten, adviseurs, soepele administrateurs die snel kunnen handelen, met als enig doel om geld, poen te verdienen.

Jullie laten al het mogelijke geld binnenkomen en wit geld van zwart geld onderscheiden, de herkomst traceren, is onmogelijk. Zodra het binnen jullie kapitaalsgrenzen komt, bestempelen jullie het als legitiem, dachten jullie nu echt dat dit niet tot de huidige situatie zou leiden?

De mocro-maffia is een oppermachtige organisatie actief in België en Nederland, met een etnische, Marokkaanse basisstructuur, maar ook met leden uit Congo, Suriname, de Balkan en Nederland.

Jullie worden een eiland voor glibberig geld

Een van de redenen voor de moord op de moedige journalist Peter R. de Vries is waarschijnlijk dat hij de vertrouwenspersoon van een kroongetuige was in het Marengo-proces. Italië had het Marengo-proces aangekund en Nederland had zo nederig moeten zijn om landen met meer ervaring in misdaadbestrijding om advies te vragen. Maar het proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi verloopt traag, zonder noemenswaardig resultaat en met ondermaatse onderzoeksuitkomsten.

Nu is Taghi voor de publieke opinie, wellicht voor menige lezer, maar een van de vele criminelen, ‘immigranten’, die buiten het beschaafde Nederlandse leven staan. Immigranten die op straat dealen en elkaar onderling afmaken: mis.

Dat hij nu zo machtig is, komt doordat hij twee wegen kan bewandelen: Marokko voor de doorvoer van de drugs die hij uit Zuid-Amerika ontvangt, en Nederland om te kunnen witwassen. Wie vriendjes is met de Nederlandse maffia, is vriendjes met het Nederlandse economische systeem. Iedereen wil met de mocro-maffia samenwerken en weet je waarom? Als je denkt aan de haven Rotterdam, waar altijd al vrachten cocaïne omgaan, heb je het mis. Het komt door het witwassen.

De mocro-maffia is van een onbenullige straatdealorganisatie veranderd in een financiële holding, doordat Nederland een paradijs is voor narcogeld. Denk je niet dat de Nederlandse democratie daar een hoge prijs voor betaalt? Door het Nederlandse systeem zijn Taghi en de mocro-maffia zo machtig geworden.

De hoofdwegen voor witwassen

Het is te kort geleden en er is nog te weinig bekend om te kunnen zeggen waarom Peter R. de Vries is vermoord. Zoals tal van waarnemers ben ik ervan overtuigd dat zijn rol in het Marengo-proces waarschijnlijk de hoofdreden van zijn liquidatie is. Zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige was heel belangrijk, niet alleen formeel, maar ook als iemand die het criminele reilen en zeilen kent en openbaar kan maken. Hij kan die informatie openbaar maken nog voor er een vonnis uitgesproken zou worden, want hij kan aanwijzen geven, verbanden leggen.

Lees ook: Kabinet heeft actie ondernomen, maar Nederland blijft ‘doorsluisland’

Voordat de politie een aanvoerlijn van coke, van witwassen kan afsluiten, gaan daar soms maanden of jaren overheen. Een journalistiek onderzoek kan er onmiddellijk licht op werpen en een organisatie dwingen niet meer die hoofdwegen voor het witwassen te gebruiken, of die wegen en die politieke contacten voor de handel.

Als we het over de mocro-maffia hebben, hebben we het over een organisatie die de Surinaamse president, Desi Bouterse, heeft weten te bereiken en te corrumperen. We hebben het over een organisatie die al eerder een misdaadverslaggever, Martin Kok, heeft vermoord, wat jullie afdeden als de moord op een oud-crimineel, terwijl hij toch was vermoord om zijn journalistieke werk, maar dat deed er voor jullie niet zo toe, omdat hij een roerig verleden had.

Dat is het slechtste antwoord waar jullie altijd mee komen: het zijn de Marokkanen, het zijn de Italianen, het zijn de Russen, het zijn de Serviërs. Het zijn de zo nuttige, maar ook zo gevaarlijke immigranten, waar het aan ligt.

De immigranten buiten de deur houden zal de misdaad op afstand houden. Maar zo ligt het niet. Deze werelden, die jullie vaak afdoen als extern, buitenlands, vormen enkel het operatieve segment van een confederatie van volledig Nederlandse belangen. Deze hele criminele massa staat in wezen ten dienste van het Nederlandse fiscale systeem, want in neutrale vorm levert het Nederlandse fiscale systeem geen enkele economische doorstroming meer op.

Jullie zijn geldpiraten

Jullie, Nederlanders, is de naam Ridouan Taghi pas sinds 2020, kort voor zijn arrestatie, bekend, maar in feite maakte hij al veel langer de dienst uit. Dat geldt ook voor de rest: jullie regering is niet bij machte in te zien en uit te spreken wat jullie worden: een eiland voor crimineel, glibberig geld, een schatkist waarin geld uit belastingontwijking verdwijnt.

Nederland verrijkt zich met geld dat uit andere landen wordt weggehaald: jullie zijn geldpiraten geworden en zodoende wordt jullie land een eiland van zeerovers die hun geld verstoppen.

Ik noem de oude echte pirateneilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten, altijd al verzamelen jullie het narcogeld (en natuurlijk niet alleen dat) dat rechtstreeks op jullie banken wordt gestort. En aangezien de ‘Nederlandse’ eilanden altijd al schatkisten van de onderwereld zijn, was het voor onderzoekers al in 1997 bekend nieuws dat er op Aruba door aan Russische misdaadorganisaties gelieerde vennootschappen 14 banken waren opgericht, dat tegoeden en transacties op de Nederlandse Antillen niet worden gecontroleerd en daardoor altijd het vuilste geld van de kartels in Amsterdam belandt.

Is dit alles dan nooit door de politiek aangezwengeld? Nooit in de verkiezingscampagnes aan de orde gesteld? Peter R. de Vries is niet simpelweg vermoord door de Angels of Death – zoals de bende van topman Taghi zichzelf noemt. Het pistool is hem op de slaap gezet door heel het Nederlandse systeem, een crimineel systeem dat door De Vries werd bestreden. Een systeem dat niet vatbaar is voor verandering, en een regering die zich hier niet verantwoordelijk voor voelt is een medeplichtige regering. Hoe, dierbaar, vrij Nederland, heb je zo zonder verzet en tegenstand het rottende hart van Europa kunnen worden?

Vertaling: Jan van der Haar


Correctie (2/9/2021): Een eerdere vertaling van dit artikel bevatte enige onzorgvuldigheden. Die zijn door vertaler Jan van der Haar hierboven hersteld.