Brieven

Klimaatverandering

We moeten niet aan adaptatie doen maar aan preventie

Foto Sascha Schuermann / AFP

Nu de gevolgen van klimaatverandering ook in Europa voelbaar worden begint er eindelijk enig gevoel van urgentie te groeien. Voor wie het wereldwijd kan bekijken, groeit het besef dat snel ingrijpen noodzakelijk is. Helaas valt de overgrote meerderheid van reacties in de marge van ons aanpassen aan de gevólgen van klimaatverandering zoals meer ruimte voor rivierwater, hogere dijken of het aanschaffen van een airco of ventilator. Door ‘klimaatadaptie’ proberen we de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op zich een goede zaak, maar minstens zo belangrijk is het om verder vooruit te kijken. De frequentie en verwoestende aard van de wereldwijde catastrofes nemen toe en er zit een grens aan wat we kunnen doen. Als de gemiddelde temperatuur op aarde zo blijft stijgen als nu, lopen we vast. De enige mogelijkheid die we als mensheid hebben, is om nú alles wat broeikasgassen doet toenemen te stoppen en alles wat tot reductie ervan aanzet, te doen groeien. We hebben integrale leiders nodig en verantwoordelijke producenten die in staat zijn het totale plaatje te overzien, een duurzaam perspectief kunnen schetsen en het lef hebben om radicale maatregelen af te kondigen. Het is al lang bekend wat werkt, het wordt alleen niet gedaan. Echte hulp ligt, hoe aardig en noodzakelijk ook, niet in storten op Giro 777. Echte hulp ligt alleen in het voorkomen van de verdere opwarming van de aarde. Dat besef mist bij onze huidige demissionaire regering, in de media en bij veel medeburgers. Eurocommissaris Frans Timmermans en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zien het wel, en zetten zich in voor de Europese ‘Green Deal’. Ik hoop dat ze erin slagen de EU mee te krijgen, ook al zijn we er dan nog lang niet. Laat iedere overheid, ieder bedrijf en ieder van ons kijken hoe we zelf kunnen bijdragen aan vermindering van broeikasgassen en alles doen wat in ons vermogen ligt om de aarde leefbaar te houden. Er is niet veel tijd meer.


socioloog en auteur