De moeder wil een hoger schooladvies voor haar dochter, de rechter zegt ‘nee’

Kort geding Een Arnhems meisje kreeg een vmbo-advies, volgens haar moeder hoort ze thuis op de havo. De rechter stelde haar in het ongelijk.

Ouders en scholen botsen vaker over het schooladvies .
Ouders en scholen botsen vaker over het schooladvies . Foto Guus Schoonewille

Een basisschool in Arnhem hoeft een leerling uit groep acht geen hoger schooladvies te geven. Dit heeft de rechtbank in Arnhem woensdagmiddag bepaald. De moeder van het meisje spande een kort geding aan tegen basisschool ’t Panorama, zij wil dat haar dochter naar de havo gaat in plaats van het vmbo, zoals de school wil.

Volgens Chris Sent, de advocaat van de moeder, is het 13-jarige meisje dyslectisch en heeft de school haar daarbij onvoldoende ondersteund en begeleid. Ook is ze door ziekte minder op school geweest. „De school vindt dat ze vooral rustig aan moet doen en dus naar het vmbo moet gaan, maar daarmee haal je niet uit een kind wat erin zit.”

Het meisje zelf wil volgens de advocaat heel graag naar de havo en zou dit niveau ook aankunnen. Uit een IQ-test die de moeder eerder door een extern bureau liet afnemen, kwam een score van 111. Sent: „Hoog gemiddeld dus.” Volgens de rechter heeft hij „niet de ruimte” om het meisje op basis van deze score het voordeel van de twijfel te geven. Hij kan pas ingrijpen „als geoordeeld wordt dat een school in redelijkheid niet tot het desbetreffende advies kan komen”.

Daarvan is in deze zaak geen sprake, stelt de rechtbank. „De school baseert het advies op de prestaties en gedragingen van de dochter in de tijd dat zij op school zat. Daarmee heeft zij niet laten zien dat zij meer in zich heeft dan de school constateert.”

Telefoon staat roodgloeiend

Ouders protesteren vaker tegen het advies van de school. „Dit is een van de dingen waar scholen en ouders het meest over botsen”, zegt Lobke Vlaming, directeur van belangenorganisatie Ouders&Onderwijs. „Onze telefoon staat roodgloeiend zodra scholen het voorlopige advies in groep zeven hebben gegeven en na het definitieve advies en de eindtoets in groep acht.”

De school, in de praktijk de leraar, is bepalend bij het advies voor vervolgonderwijs. Na het schooladvies volgt nog een verplichte eindtoets in groep acht – meestal de Cito-toets. Als de uitslag ervan hoger is dan het schooladvies moeten scholen hun advies heroverwegen, ze zijn niet verplicht een hoger advies te geven. Vlaming: „We weten uit onderzoek dat een hogere eindtoets in slechts een derde van de gevallen tot een hoger advies leidt.”

Lees ook:De school had gevraagd haar IQ te testen

Het is volgens Vlaming „bijzonder moeilijk” voor ouders om via geschillencommissies of de rechter een hoger advies te krijgen voor hun kind. „Ouders staan vrij zwak. De rechter kijkt over het algemeen vooral of de school de procedures zorgvuldig heeft gevolgd.”

In 2019 stapte een vader naar de rechter, hij wilde dat de school een IQ-test zou afnemen bij zijn dochter. Zo zou zij naar een hogere vervolgopleiding kunnen, hoopte hij. Het meisje kreeg van de school een vmbo-advies, de vader wilde dat dit een vmbo-havo-advies zou worden. Ook hier verwierp de rechtbank de eis.

Onmachtig

De moeder van het meisje, zelf werkzaam in het onderwijs, laat in een reactie weten zich onmachtig te voelen door de uitspraak van de rechter. „Betekent dit dat scholen feilloos zijn?”, schrijft ze via WhatsApp. „Elk jaar krijgt een percentage kinderen een niet goed afgewogen schooladvies. (..) De overheid zorgt niet voor bescherming van kinderen die slecht begeleid worden of een niet passend advies krijgen.”

Stichting Flores Onderwijs, waar basisschool ’t Panorama onder valt, wilde niet inhoudelijk reageren.