CBS: meer kinderen geboren in Nederland in eerste helft 2021

Babyboom Of sprake is van een Nederlandse ‘coronababyboom’ is nog niet te zeggen, maar meerdere Europese landen brengen het toegenomen aantal geboortes al in verband met de pandemie.
Een moeder met kind loopt langs het kanaal bij Terneuzen.
Een moeder met kind loopt langs het kanaal bij Terneuzen. Foto Ton Toemen / ANP

In het eerste halfjaar van 2021 werden in Nederland een paar duizend meer kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden 86.200 kinderen ter wereld gebracht, 4.500 meer dan in het begin van 2020. Vooral in de maanden februari, maart en april was sprake van een geboortegolf, blijkt uit cijfers van het CBS. Of sprake is van een ‘coronababyboom’ kan het instituut nog niet zeggen, al wordt in meerdere Europese landen het hoge geboortecijfer in verband gebracht met de wereldwijde pandemie.

Een andere mogelijke verklaring is volgens het CBS dat twintigers hun kinderwens de afgelopen jaren hebben uitgesteld. Verwacht werd dat dit „op enig moment” wel weer zou worden ingehaald. Dit zou samenhangen met het moment waarop de eerste schok rond de coronapandemie was uitgewerkt: „De financiële consequenties leken mee te vallen en het werd duidelijk dat overheden de ergste klappen op zouden vangen”, aldus een van de onderzoekers. „Mogelijk is daardoor het proces van ‘inhaal’ bij jongere generaties versneld”. Ook andere landen, zoals Duitsland, ervaren een groter aantal geboortes sinds maart.

Migratiesaldo

Per saldo groeide het Nederlandse bevolkingsaantal met 31.700 inwoners, ondanks de nog altijd relatief hoge oversterfte. Er overleden de afgelopen maanden 83.300 mensen, weliswaar 2.400 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog steeds 6.600 meer dan in de eerste helft van 2019. De grootste groei valt te verklaren door een hoger migratiesaldo. Het aantal mensen dat emigreerde, nam flink af ten opzichte van een jaar eerder, vooral in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal immigranten bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2020. Betroffen het in de eerste helft van 2020 nog 90.700 duizend, de afgelopen maanden schreven ruim 93.000 migranten zich in bij een Nederlandse gemeente.

Van de groep immigranten verhuisden ten opzichte van 2020 minder mensen uit de EU naar Nederland, terwijl het aantal immigranten van buiten de EU juist steeg. In de eerste helft van 2021 schreven bijna 92.800 immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente.

Lees ook dit artikel de bevolkingsgroei in het eerste kwartaal van dit jaar: Nederlandse bevolking groeide in eerste kwartaal met 12.800 inwoners Lees ook dit artikel: Immigratie naar Nederland vorig jaar flink gedaald