Twee op de drie vrouwen in Brits leger slachtoffer van discriminatie of seksueel misbruik

Onderzoek Het leger „faalt in het beschermen” van vrouwelijke militairen, staat in een parlementair onderzoek waar The Guardian over schrijft.
4.106 vrouwen hebben meegewerkt aan het onderzoek.
4.106 vrouwen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Foto Petros Karadjias/AP Photo

Bijna twee op de drie vrouwen in het leger van het Verenigd Koninkrijk is weleens slachtoffer geweest van seksueel misbruik, discriminatie of pestgedrag. Dat blijkt volgens The Guardian uit een parlementair onderzoek. Daarin staat dat het leger „faalt in het beschermen” van de vrouwelijke militairen.

4.106 vrouwen hebben meegewerkt aan het onderzoek, zowel huidig militair personeel als veteranen. 62 procent van hen zegt „onacceptabel gedrag” te hebben gezien of meegemaakt. Uit het rapport blijkt dat er verhalen zijn over groepsverkrachtingen, seks voor promotie en ‘wedstrijden vrouwen scoren’. Ook worden vrouwen gepest omdat ze seksuele avances weigerden of zagen dat vriendinnen werden aangevallen door mannen, maar dat niet durfden te melden.

Lees ook: Vrouwen doen het eigenlijk nooit goed, op de KMA

Zes op de tien vrouwen zegt geen melding te maken van misbruik. Van degenen die dat wel deden, beoordeelt een derde die ervaring als „extreem slecht”. Brits parlementslid Sarah Atherton en voorzitter van het comité voor vrouwen in het leger zegt dat de verhalen een „moeilijk beeld” voor vrouwen schetsen. „Een vrouw die is verkracht in het leger moet meestal blijven werken met de dader, uit angst dat haar carrière geschaad wordt als ze zich uitspreekt.”

Nieuw systeem

Het rapport pleit voor een nieuw meldsysteem, waardoor vrouwen zich veiliger voelen om aangifte te doen. Ook stellen onderzoekers voor het behandelen van verkrachting en aanranding over te hevelen naar het civiele rechtssysteem. Bij de militaire rechtbank heeft 16 procent van de verkrachtingszaken tussen 2015 en 2020 geleid tot veroordeling, tegen 34 procent bij de civiele rechter.

Ook in Nederland hebben vrouwen in het leger te maken met „grensoverschrijdend gedrag” en „sociaal onveilige situaties”. Dat bleek vorige maand uit een scriptie van cadet Irina Tziamali. Vrouwelijke cadetten worden als militair niet voor vol aangezien. Mannelijke cadetten beschouwen hen al gauw als ‘prooi’ of ‘slet’.