Unesco stelt besluit over erfgoedstatus Groot Barrièrerif uit na Australische lobby

Klimaatverandering Unesco maakte vorige maand bekend ‘s werelds grootste rif een bedreigde status te willen geven. Na een lobby van Australië vindt het Werelderfgoedcomité dat nu toch „prematuur”.
Het Australische Groot Barrièrerif wordt bedreigd door klimaatverandering.
Het Australische Groot Barrièrerif wordt bedreigd door klimaatverandering. Foto Lucas Jackson/Reuters

Australië heeft voor elkaar gekregen dat het Groot Barrièrerif voorlopig toch niet op de Unesco-lijst voor bedreigd Werelderfgoed komt. Na een intensieve lobby van het land om ‘s werelds grootste koraalrif van de lijst te houden, heeft Unesco een eerder hierover voorgenomen besluit uitgesteld, zo maakt de VN-organisatie vrijdag bekend. Australië vreest dat als het rif op de lijst terechtkomt, dit de toerismesector van het land raakt.

Een meerderheid van het comité vindt plaatsing van het rif op de gevarenlijst „prematuur”, laat Unesco vrijdag weten. Het Werelderfgoedcomité van de VN-organisatie stelt dat klimaatverandering een wereldwijd fenomeen is, dat niet kan worden neergelegd bij één land. Wel roept Unesco de Australiërs op een actieplan te maken voor februari 2022. Dan zal het comité opnieuw beoordelen of het Groot Barrièrerif, gelegen aan de oostkust van het land, onder het bedreigd erfgoed valt.

Lees ook: Einde dreigt voor Australisch koraalrif

Toerisme

Toen Unesco vorige maand bekendmaakte dat het rif op de lijst met bedreigde natuurgebieden zou komen te staan, stelde Australië alles in het werk dit te voorkomen. Het aanmerken van het rif als bedreigd natuurverschijnsel zou volgens Australië ten koste gaan van het toerisme. Unesco meende in eerste instantie dat het koraalrif thuishoort op de lijst omdat Australië te laks omspringt met het onderhouden van het gebied. Zo is het koraalrif de afgelopen zes jaar volgens de organisatie behoorlijk achteruit gegaan en zou de Australische regering te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan en de waterkwaliteit te verhogen.

Het koraal is gevoelig voor de extreme temperaturen waar Australië de afgelopen jaren mee te maken had. De algen in het rif gedijen niet onder een lange periode van hitte. Bovendien verbleekt het koraal en sterft het rif mogelijk af. Niet alleen de temperatuur is van invloed op de kwaliteit van het rif, maar ook de uitstoot van fossiele brandstoffen, die de oceaan opneemt.

Australische lobby

De Australische autoriteiten verzetten zich al jaren tegen het streven van Unesco om het Groot Barrièrerif op de lijst voor bedreigd Werelderfgoed te plaatsen. Het rif heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen en levert de Australische economie jaarlijks miljarden euro’s op.

Om de VN-organisatie op andere gedachten te brengen, nodigde Australië deze maand EU-ambassadeurs uit om te snorkelen in het rif. De Australische milieuminister Sussan Ley hekelde in het openbaar het Unesco-voornemen, dat volgens haar „gebrekkig” was. Ley stelde dat er „politiek” achter het plan zat, al maakte ze niet duidelijk op welke manier. Ook achter de schermen verhoogde het land ook de druk op Unesco. Ley erkende dat klimaatverandering het koraalgebied bedreigt, maar „het beste rif ter wereld” hoort in haar ogen niet thuis op de lijst.